EQT har hovedkvarter i Sverige. Asset Buyout Partners er eid av Stavanger-baserte HitecVision.

Mongstad Group eier både anlegg og eiendommer på de to største forsyningsbasene i Norge, Mongstad og Dusavik. Basene forsyner 30 olje- og gassfelt i Nordsjøen.

Statoil er den største leietakeren på begge basene. Blant de andre leietakerne er CCB Mongstad, PSW Technology, WellConnection, NOV, Halliburton, North Atlantic Drilling, Archer, GE Oil & Gas, Schlumberger, og Halliburton.

Administrerende direktør i Asset Buyout Partners, William W. Wittusen, sier oppkjøpet er et viktig skritt fremover i ABPs langsiktige strategi.

– Porteføljen styrker selskapets posisjon og konkurransekraft gjennom eierskap og tilstedeværelse ved to av de sentrale forsyningsbasene for olje- og gassindustrien i Norge. Transaksjonen styrker relasjonen til flere av våre viktigste kunder, og øker selskapets vekstmuligheter vesentlig, sier Wittusen.

I pressemeldingen står det at «partene er enige om å ikke offentliggjøre transaksjonsbeløpet.» Dagens Næringsliv skriver imidlertid at aktører i markedet forteller at prisen er rundt fire milliarder kroner.

– Vi ser økende aktivitet i olje- og gass-industrien, og gleder oss til å fortsette reisen med ABP for ytterligere å forbedre våre tjenester og kapasitet som en ledende utleier av havneområder og infrastruktur knyttet til forsyningsvirksomhet, sier Tore Notø Johnsen, administrerende direktør i Mongstad Group, i pressemeldingen.

Omtrent 1,2 millioner kvadratmeter tomt inngår i transaksjonen, i tillegg til infrastruktur inkludert røranlegg for forsyning av bulk, 120 000 kvadratmeter med industrianlegg for forsyninger til olje- og gass-aktivitet, og 800 meter i total kai-lengde.

– I tillegg er det regulert eiendomsmasse på i alt 370 000 kvadratmeter som gir ekspansjonsmuligheter for eksisterende og nye leietakere, heter det i pressemeldingen.

Det presiseres i pressemeldingen at sluttføringen av transaksjonen er betinget av godkjenning fra Konkurransetilsynet.