Nyhetsartikkel

09 mars 2018

Fellesforbundet og Fagforbundet sier nei til Acer

Etter at flere avdelinger i forbundet har ytret sterk motstand, ber Fellesforbundet nå Stortinget si nei til norsk medlemskap i Acer.

Det som startet som et energiopprør i de lokale avdelingene, har nå fått fotfeste også sentralt i Fellesforbundet.

Det største LO-forbundet i privat sektor sier nå nei til norsk innmelding i Acer og EUs tredje energiunion, skriver Fri Fagbevegelse.

– Det er for stor usikkerhet knyttet til styring og kontroll med energipolitikken til at Fellesforbundet kan stå inne for norsk innmelding, sier forbundsleder Jørn Eggum til Magasinet for fagorganiserte.

Industrireaksjoner
Forbundets uttalelse kommer altså etter at flere store avdelinger i forbundet ytret sin skepsis og motstand mot Acer.

Fellesforbundets største avdeling sa i februar at de mener vetoretten må brukes i denne saka.

– Vannkraft og industri har skapt levedyktige lokalsamfunn mange steder i Norge. Tilgang på rimelig kraft er et konkurransefortrinnfor i nær sagt all norsk industri. Å importere en europeisk strømpris kan i verste fall bety at vi gir bort vår viktigste konkurransefordel, sier Steffen Høiland i avdeling 57 i Nord-Rogaland til Fri Fagbevegelse.

Krever 3/4 flertall
I avdelinga på Sunnhordland har de sluttet seg til det såkalte «Vestlandsoppropet» mot Acer.

– Tidlig på 1900-tallet sikret vi oss nasjonal råderett og eierskap til våre verdifulle vannkraftressurser. En overnasjonal styring fra EU, med et regelverk på over tusen sider, som vi ikke vet hvordan vil utvikle seg, det må vi bare si nei til. Konsekvensene er for uoversiktelige, sier Atle Tranøy, leder av avdelinga.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Atle Tranøy, avdelingsleder for Fellesforbundet i Sunnhordland.

Atle Tranøy, avdelingsleder for Fellesforbundet i Sunnhordland.

Erlend Angelo
Fagforeningsnestoren, som også er konserntillitsvalgt i Aker, mener Acer er såpass inngripende at et stortingsvedtak må behandles etter paragraf 115 i Grunnloven.

Hvilket betyr ikke ordinært flertall, men 3/4 flertall på Stortinget.

– Det hersker så stor usikkerhet rundt hvor mye av vår suverenitet vi sier fra oss. Stortinget bør derfor ikke gå på akkord med behandlingsform, sier Tranøy – som fikk støtte for å inkludere dette i Fellesforbundets uttalelse.

Glad for at forbundet lyttet
Men det er ikke bare vestlandsindustrien som har reagert. Over hele landet har stadig flere deler av Fellesforbundet gjort lokale vedtak.

I Halden har Paul Kristiansen i Norske Skog Saugbrugs ytret sin skepsis lenge. Han er glad for at forbundet har lyttet.

– Nær all norsk industribygging har starta med vannkraft. Også papirfabrikken i Halden, minner Kristiansen om.

Nå forventer klubblederen at også Arbeiderpartiet lytter til fagbevegelsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Papirfabrikken Saugbrugs i Halden.

Papirfabrikken Saugbrugs i Halden.

For når saken skal avgjøres på Stortinget 22. mars, blir det trolig Arbeiderpartiets stemmer som blir avgjørende.

SV, Rødt og Sp er alle i mot norsk medlemskap i Acer.

– Hvis ikke Arbeiderpartiet hører på oss i denne saka, så blir de aldri noe 40-prosent-parti igjen.

Fagforbundet sier også nei
Også LOs største forbund vedtok i dag en uttalelse som er sterkt kritisk til Acer – og er enige i Fellesforbundet i at dette må behandles i Stortinget etter paragraf 115.

«Fagforbundet mener at den store usikkerheten som fortsatt knytter seg til den framtidige utviklingen av Acer og EUs energiunion, taler for et foreløpig nei til tilslutningen til tredje energimarkedspakke» er konklusjonen på Fagforbundets uttalelse.

Kommentarer

kommentarer