Nyhetsartikkel

05 mars 2018

Smarte strømmålere bidrar til lavere nettleie

Den siste tiden er det blitt hevdet at smarte strømmålere og såkalt «rushtidsavgift» i nettleien innføres for at nettselskapene skal tjene mer penger. I virkeligheten er det motsatt: Begge deler innføres for å holde nettleien lavest mulig i fremtiden.

– Debatten om «rushtidsavgift» eller effektprising i strømnettet synes å være basert på en stor misforståelse, nemlig at nettselskapene kan ta inn så store inntekter de vil. Slik er det ikke. Selskapenes inntekter bestemmes hvert år av energimyndighetene. Dersom det blir dyrere å bruke nettet i noen perioder, må det bli billigere i andre perioder, forklarer administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Dersom det blir dyrere å bruke nettet i noen perioder, må det bli billigere i andre perioder

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge

Samtidig skal ny teknologi og bedre kunnskap bidra til lavere kostnader over tid. I løpet av året får alle landets strømkunder installert nye, automatiske strømmålere. Denne moderniseringen av strømnettet er bestemt av norske myndigheter etter grundige høringsrunder og omtale i minst to stortingsmeldinger.

Ser allerede sparegevinster
Selv om installasjon av de nye målerne betales over nettleien, vil de over tid bidra til lavere nettleie for kundene. Det er fordi nettselskapet får detaljkunnskap om belastningen i alle deler av strømnettet. Dermed kan de gjøre sikre vurderinger av hvor det er behov for å forsterke strømlinjer og trafoer, og hvor det fortsatt er rikelig med kapasitet for nye byggefelt, industribygg osv. Slik unngår vi unødvendige investeringer som strømkundene ellers måtte betalt for over nettleien.

Ringeriks-Kraft Nett i Buskerud har allerede spart i størrelsesorden 13 millioner kroner på innføring av smarte strømmålere, og fortsatt er mye mer i vente.

– Det vi trodde skulle bli et kostbart krav med begrenset nytteverdi, er blitt til et system som både vi og kundene har glede av. Vi har fått en oversikt i nettet som legger til rette for effektiviseringsgevinster vi bare kunne drømme om tidligere, sier nettdirektør Jan Erik Brattbakk.

Dempe forbruket i «rushtiden»
Stadig flere husholdninger skaffer seg varmepumpe, induksjonskomfyr, elbil med hurtiglading og annet utstyr som gjør at vi bruker mye mer strøm samtidig. Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest, typisk den kaldeste dagen i januar. Hvis vi klarer å dempe forbruket disse få timene i året med «rushtid» i strømnettet, kan vi spare milliardinvesteringer i nettet.

Les mer om smarte strømmålere

Av denne grunn foreslår NVE å innføre såkalte effektpriser, eller «rushtidsavgift», i nettleien. Det betyr ikke at nettselskapene vil tjene mer penger. For det er staten ved NVE som bestemmer hvor store inntekter hvert enkelt nettselskap kan ha. Dersom det blir dyrere å bruke strøm i rushtiden, må det altså bli tilsvarende rimeligere å bruke strøm andre timer og dager i året.

Ønsker å holde kostnadene nede
– Det er behov for å investere mange milliarder kroner i strømnettet de neste ti årene. Bruk av smarte strømmålere og effektprising kan bidra til å redusere denne prislappen. Det synes vi er bra. Vi er opptatt av å sikre kundene høy forsyningssikkerhet og kvalitet, samtidig som vi anstrenger oss for å holde kostnadene nede, presiserer Oluf Ulseth i Energi Norge.

For øvrig er det verdt å merke seg at halvparten av nettregningen kundene betaler i dag er offentlige avgifter som elavgift og moms. Også politikerne har et betydelig ansvar for å unngå at belastningen på strømkundene blir for stor.

LES OGSÅ:
«Ja til «rushtidsavgift» på strøm» Aftenposten på lederplass

Kommentarer

kommentarer