Nyhetsartikkel

01 mars 2018

Ønsker økt fart i elektrifiseringen av transport i EU

Nordenergi har denne uken kommet med innspill til EU om å sette fart i elektrifiseringen av transport i Europa. De foreslår bedre målstruktur, klar rollefordeling og større bruk av energimarkedet for å tilrettelegge for aktive sluttkunder.
 1. Brev: Elektrifisering av transportsektoren i Europa

  Les Nordenergis innspill til EU for å sette fart i elektrifiseringen av transport i Europa (februar 2018).

  EU startet denne uken de siste forhandlingene om et nytt fornybardirektiv og nytt energimarkedsregelverk for perioden etter 2020. De nordiske energiforeningene i Nordenergi har gitt innspill til mål og virkemidler for større fart i elektrifiseringen av transport i Europa, skriver Energi Norge i en pressemelding.

  Felles innspill
  Energi Norge arbeider for at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunn i verden. Dette må skje i samspill med de andre nordiske landene og med EU.

  – De nordiske energiforeningene ser på bruk av elektrisitet som en hovedstrategi for å nå klimamålene. Vinterpakken er et viktig bidrag til incentiver på europeisk nivå. Vi håper nå at parlamentarikerne og ministrene blir enige om å satse på en målstruktur som reflekterer dette, sier Head of European Office Eivind Hodne Steen i Energi Norge.

  Viktige føringer
  Forhandlingene om det nye regelverk, som beslutningstakerne i EU er i gang med i disse dager, vil gi viktige føringer for perioden etter 2020. Regelverket vil blant annet påvirke tempoet i elektrifisering av transportsektoren, sammen med det nylig vedtatte klimaregelverket.

  Energi Norge og de andre nordiske energiforeningene har gitt innspill til mål og virkemidler slik at farten i den nødvendige omstillingen øker. Det foreslås et mål på mints 10 prosent fornybarandel i transportsektoren i 2030, at elektrisitet skal telles bedre med gjennom en multiplikasjonsfaktor, samt at elektrisitetsprisene må få virke fritt slik at det stimuleres til innovasjon. De nordiske foreningene peker også på viktigheten av at EU følger opp sin «Clean Mobility Package» og energiskattedirektivet.

  Les også:

Kommentarer

kommentarer