Nyhetsartikkel

19 februar 2018

Utforsker mulighetene for storskala batteriproduksjon

Med formål om å fremme regional forretningsutvikling i Innlandet har Eidsiva Energi og Bellona sett på mulighetene for å etablere storskala batteriproduksjon basert på fornybar energi.

På regionmøte for Østlandet i begynnelsen av februar kunne Eidsiva Energi og miljøstiftelsen Bellona presentere mulighetsstudiet «Batteriproduksjon i Innlandet». Studiet er et initiativ for etablering av storskala batteriproduksjon, samt etablering av utviklings- og innovasjonsklynge for batteriteknologi i Innlandet.

– Norge har blant de beste forholdene for kraftkrevende industri i verden. Det er veldig positivt at energiselskaper som Eidsiva gjør en jobb for å legge til rette for at mer av denne industrien etablerer seg i sin region, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Kampen mot klimaendringene
Tilgangen på billig og fornybar energi øker raskt, samtidig blir energilagringsmuligheter som batterier stadig billigere. Dette muliggjør elektrifisering av stadig flere bransjer, og Norge må henge med for å ta del i revolusjonen.

Frederic Hauge, stifter og faglig leder i Bellona, som var til stede på regionmøte er klar på hvorfor studiet er viktig sett i et klimaperspektiv.

– En storsatsing på fornybare energikilder er noe av det aller viktigste vi kan gjøre i kampen mot klimaendringene. Den rene energien må på sikt erstatte energien som kommer fra forurensende kilder, slik at utslippene går ned, sier Hauge.

Initiativtaker til samarbeidet er Lars Bjelvin i avdeling for kommunikasjon og regional utvikling i Eidsiva. Han mener Norge har et stort potensial i elektrifiseringen av stadig flere bransjer og sektorer.

– Vi ser at bruken av batterier som energibærer vokser raskt globalt. Storskala batteriproduksjon er kraftkrevende, og Norge har stabil tilgang til grønn fornybar industrikraft til en lavere pris enn de aller fleste andre land i verden, sier Bjelvin.

Konkurransefortrinn
Mulighetsstudien viser at Innlandet kan tilby Europas beste prisbetingelser, og vil dermed ha et betydelig konkurransefortrinn i overgangen til bruk av fornybar industrikraft i flere bransjer.

– Innlandets plassering, infrastruktur, kompetente industriklynger og framoverlente kommuner gjør området konkurransedyktig for utvikling og produksjon av batterier, sier Bjelvin.

Oluf Ulseth er enig i at norske selskaper må utnytte sine konkurransefortrinn.

– Vi regner med at batteriproduksjonen i verden vil øke i stor fart, basert på økt etterspørsel og ny teknologi. Med våre konkurransedyktige vilkår for denne typen produksjon må vi ha som mål at mer av denne industrien etablerer seg i Norge, gjerne i Innlandet, sier Ulseth.

Kommentarer

kommentarer