Nyhetsartikkel

19 februar 2018

Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 4 2017

Per 1. januar 2018 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 20,3 TWh. Av dette er 15,1 TWh bygget i Sverige og 5,2 TWh i Norge.

I løpet av fjerde kvartal er det godkjent 0,8 TWh i Norge og 0,3 TWh i Sverige. Produksjonen fra disse nye anleggene inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Totalt 16,5 TWh er under bygging per 1. januar 2018, hvorav 12,1 TWh er vindkraft.

Dette kommer fram i oversikten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten viser blant annet elsertifikatberettiget kraftproduksjon, godkjente anlegg og prisutvikling. Oversikten inneholder tall for Norge og Sverige.

En liste over planlagte prosjekter i Sverige per 1. januar 2018 er nå oppdatert og tilgjengelig for nedlasting på Energimyndighetens hjemmeside. Listen er en sammenstilling av offentlig informasjon, og viser blant annet prosjektnavn, forventet normalårsproduksjon, kraftverk under bygging og når prosjektet er planlagt satt i drift.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater – 4. kvartal 2017 her.

Kommentarer

kommentarer