Nyhetsartikkel

31 januar 2018

Ringeriks-Kraft frir til Øvre Eiker med lavere nettleie

Ringeriks-Kraft har nylig offentliggjort at Norges hittil største datasenter bygges på Follum i Ringerike. Dette vil føre til lavere nettleie i hele nettområdet til Ringeriks-Kraft – også i Øvre Eiker dersom salget går igjennom.

Eikernytt.no

Ringeriks-Kraft har sendt ut to pressemeldinger. Den ene for å fortelle om etableringen av et datasenter på Follum i Ringerike. Den andre for å fortelle om at dette vil bety lavere nettleie til abonnentene i Øvre Eiker dersom de får kjøpt selskapet. De lover inntil seks øre billigere nettleie, noe som kan bety en reduksjon på 1.500 kroner i året for en normal husstand.

Om dette er nok til å snu opinionen i Øvre Eiker er derimot høyst usikkert. Som kjent pågår det en politisk drakamp i Øvre Eiker og så langt ser det ut til at motstanderne mot et salg vinner fram med et knepent flertall i kommunestyret.

Men om administrasjon i kommunen med rådmannen i spissen og partiene Høyre og FrP finner på nye utspill i saken, er det flere politikere vi har snakket med, som er usikre på.

Stort datasenter
Sammen med Ringerike Utvikling og Treklyngen har Ringeriks-Kraft fått Norges hittil største datasenter til å etablere seg på Follum i Ringerike. Kraftleveransen til datasenteret vil begynne i februar, og trappes opp til full drift i august, heter det i pressemeldingen.

Datasenteret vil bruke ca. 200 GWh/år. Nettleien som denne kunde betaler, vil bidra til at øvrige nettkunder i Ringerike og Hole får tilsvarende lavere nettleie.

Nettleien, som er et spleiselag mellom alle kunder i nettet, vil derfor bli satt ned når Ringeriks-Kraft Nett får inn en enkeltkunde med så stort forbruk. En gjennomsnittskunde som bruker 20 000 kWh/år vil dermed spare cirka 1.000 kroner i året, når nettleien blir satt ned med fire øre pluss moms/kWh. Nettleien er forventet å reduseres 1. august i 2018.

– Vi vil fra 2019 få den laveste nettleien i Buskerud sett i forhold til dagens nettleiepriser, forteller nettsjef i Ringeriks-Kraft Jan-Erik Brattbakk.

Ringeriks-Kraft er som tidligere kjent i forhandling om kjøp av Øvre Eiker Energi, inkludert nettvirksomheten deres. Ved et kjøp vil nettleien i Øvre Eiker gå ned enda mer enn i Ringerike og Hole, siden det i tillegg til datasenteretablering vil settes i gang effektiviseringstiltak som påvirker nettleien der.

I Øvre Eiker vil en gjennomsnittskunde spare rundt 1.500 kroner i året, siden nettleien kan settes ned seks øre pluss moms/kWh i deres nettområde.

– Nettkundene i Øvre Eiker vil selvsagt også nyte godt av at vi etablerer datasenter her i Ringerike. Alle våre nettkunder, uansett om de bor i Ringerike og Hole eller Øvre Eiker, vil få lavere nettleie, sier Brattbakk.

Prognosene om lavere nettleie tar i utgangspunkt at kostnaden i overliggende nett ikke økes.

På Follum er det fortsatt plass og kapasitet til flere kraftkrevende industribedrifter, og Ringeriks-Kraft vil jobbe for å ta hele arealet og kapasiteten i bruk.

Kommentarer

kommentarer