Nyhetsartikkel

31 januar 2018

Agder Energi inviterer til Agder Energi-konferansen 2018

30. og 31. mai 2018 er det klart for Agder Energis årlige konferanse i Kristiansand. Årets tema er Velkommen til Europa: Felles energimarked, mange teknologier.

På 2017-konferansen så vi på «Det europeiske energikappløpet – vinnere, tapere og Norge som potensiell supermakt». Norsk kraft har en unik mulighet, men da må bransjen tilpasse seg utviklingen innen teknologi og aktørbildet. På den kommende konferansen beholder vi blikket på Europa.

Europa er på full fart inn i et energimarked med felles spilleregler, energihandel og friere flyt av energi på tvers av landegrensene. Norge og Norden integreres i dette markedet, hvor ulike energikilder og teknologier samspiller med det samme målet, å forsyne forbrukerne med strøm så effektivt og klimavennlig som mulig.

Markedet blir drevet frem av politiske mål om avkarbonisering og liberalisering. Samtidig preges markedet av teknologisk innovasjon med sterk innvirkning på økonomien, forbruksleddet og maktforholdene i verdikjeden.

  • Hvordan virker det?
  • Hva er styrkene og hva er svakhetene?

Norsk vannkraft er helt unik – i Norge. I det europeiske markedet er vannkraft kun en av mange teknologier som er tilgjengelig.

  • Hvordan skal vi kapitalisere på vannkraften i et slikt marked?
  • Hvordan skal vi påvirke markedet, uten å sitte ved forhandlingsbordet?

    For å svare på de mest sentrale spørsmålene innen marked, teknologi og politikk, og demonstrere den mest innovative teknologien inviterer vi sentrale aktører i det europeiske kraftmarkedet til Kristiansand, skriver Tom Nysted i invitasjonen på vegne av Agder Energi.

Kommentarer

kommentarer