Nyhetsartikkel

30 januar 2018

Vindmølleindustrien gearer op til ny virkelighed

Vindmølleindustrien sætter nu endnu mere damp på kedlerne for at understøtte branchens ambitiøse samarbejde om at drive teknologiudviklingen til nye højder og gå forrest i kampen om at bevare Danmarks ledende rolle på et globalt vindmarked med ultraskarp konkurrence. Foreningens nye DNA er som branche- og netværksorganisation, der faciliterer værdikædens unikke samarbejd
Vindmølleindustrien har igennem snart fire årtier varetaget danske vindvirksomheders interesser i både Danmark og EU og arbejdet for at sikre gode rammevilkår for, at både branchen og markedet har kunnet udvikle sig. Gennem tæt dialog med såvel beslutningstagere, embedsfolk og øvrige samarbejdspartnere har Vindmølleindustrien sat vindenergi højt på samfundets dagsorden og sikret, at der lyttes til branchen, når fremtidens grønne målsætninger defineres.
Siden den spæde start i 1980’erne er vindbranchen i Danmark modnet og har udviklet sig til at blive det førende udstillingsvindue, som resten af verden kigger mod for den nyeste viden og teknologiudvikling.
Ny foreningsstruktur med øget fokus på netværk
Ved indgangen til 2018 har Vindmølleindustrien tilpasset sin forenings- og medlemsstruktur og gearer op til en fremtid, hvor branchen i endnu højere grad selv driver en teknologiudvikling, der skaber nye markedsforhold og nye måder at samarbejde på tværs af værdikæden.
Som forening vil Vindmølleindustrien fortsat være branchens centrale talerør, og med den nye foreningsstruktur får medlemmer af Vindmølleindustrien øget adgang til deltagelse i såvel tværfaglige som specialiserede netværk, hvor virksomhederne

Vindmølleindustrien gearer op til ny virkelighed : Vindmølleindustrien

kan mødes, sparre, videndele og definere indsatsområder, der kan fx nedbringe omkostninger ved vind, optimere produktionsprocesser, favne nye værdikædetendenser og styrke teknologiudviklingen. Formålet er, at medlemmerne fremover skal stå endnu stærkere på det globale marked og have de bedst mulige vilkår for salg af de unikke danske løsninger.
Ændringen sker for at understøtte og styrke Vindmølleindustrien eksisterende position som naturligt samlingspunkt og neutral platform for udvikling af værdikædens samarbejde. Ændringen understreger samtidig foreningens rolle som vindindustriens centrale, brede og samlende branche- og netværksorganisation, som favner både onshore og offshore virksomheder og alt fra branchens helt små til helt store aktører.
Samarbejde, samarbejde, samarbejde
Et særligt kendetegn ved den danske værdikæde er den mangeårige tradition for tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem virksomhederne for at styrke den danske vindbranches samlede konkurrencedygtighed på det globale marked.
”Hvad vi har oplevet i den danske værdikæde er helt unikt i forhold til samarbejdsrelationer og viljen til at stå sammen om at styrke hele branchen. Danmark huser nogle af verdens absolut førende virksomheder inden for vind, og vi har igennem de senere år set en lang række eksempler på, at konkurrerende virksomheder lægger hånden på kogepladen og forpligter sig selv og hinanden på at finde områder, hvor de kan samarbejde om at styrke deres konkurrencedygtighed både overfor andre markeder og andre teknologier,” siger Vindmølleindustriens adm. direktør, Jan Hylleberg, og fortsætter:

Vindmølleindustrien gearer op til ny virkelighed : Vindmølleindustrien

”Den vilje er stærk blandt virksomhederne, og her har Vindmølleindustrien været – og vil være endnu tydeligere i fremtiden – den neutrale og centrale platform, der gør det muligt for virksomhederne at mødes og samarbejde.”
Styrket sammenhæng mellem foreningens politiske og industrielle arbejde
Den nye foreningsstruktur har desuden til formål at skabe en endnu stærkere sammenhæng imellem foreningens politiske og industrielle arbejde. Jan Hylleberg forklarer:
”Som forening står vi på to solide ben: ét i den politiske verden og ét den industrielle. Vindmølleindustrien har igennem en lang årrække drevet netværk og projekter, der i kraft af de deltagende virksomheders store engagement er vokset i både omfang og dybde, og vi oplever i stigende omfang, at der internt i vores netværk drøftes problemstillinger og potentialer, som kræver videre tiltag i form af nedsættelse af arbejdsgrupper og større projekter, som arbejder videre med løsninger på det givne område, eller som kræver politisk eller regulatorisk handling.”
”Med den nye foreningsstruktur, som er udviklet sammen med vores medlemmer, sikrer vi, at foreningen altid kan gribe sådanne behov, så der skabes maksimal synergi imellem det arbejde, der foregår i foreningens netværk, og det arbejde, som centrerer sig om den konkrete interessevaretagelse og branchens egenregulering.”
Et konkret eksempel er APQP4Wind, som i sin tid startede som en drøftelse i Vindmølleindustriens Quality Assurance netværk, hvor virksomhederne klart udtrykte et behov for en branchestandard for kvalitetssikring i produktionsprocesserne. Det er i dag med bl.a. Siemens Gamesas og Vestas’ store engagement resulteret i en ny,

Vindmølleindustrien gearer op til ny virkelighed : Vindmølleindustrien

vindspecifik APQP (Advanced Product Quality Planning) manual med tilhørende træningskoncept, som er i fuld gang med at blive udrullet i Danmark, Kina, Tyskland og Serbien, og flere lande vil følge i nærmeste fremtid. Projektet er faciliteret af Vindmølleindustrien og støttet af Industriens Fond.

Kommentarer

kommentarer