Nyhetsartikkel

30 januar 2018

Ny superdatamaskin setter fart på vindforskningen

Korter ned tiden på de matematiske beregningene.

Snart kommer en ny High Performance superdatamaskin til Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Den skal bruke kortere tid på de matematiske beregningene som brukes til bedre å forstå vindens bevegelser rundt en vindmøllevinge, og kartlegge vindforhold i Europa, skriver Teknisk Ukeblad.

Forskningen innen vindenergi kan dermed se fram til raskere og større datakraft.

DTU har nylig sendt ut anbudsinnbydelse på en ny superdatamaskin til en samlet pris av omkring 26 millioner norske kroner.

Den nye HPC-superdatamaskinen brukes primært av DTU Vindenergi, men også DTU Mekanik er med i finansieringen av det HPC-anlegget som skal erstatte den nåværende som ble innviet våren 2014.

Det nåværende HPC Superdatamaskin-anlegget består av 320 maskiner med 20 kjerner hver. Det gir i alt 6400 CPU kjerne-prosessorer koblet sammen i et svært raskt infiniband-nettverk.

Les mer i Teknisk Ukeblad

Kommentarer

kommentarer