Nyhetsartikkel

29 januar 2018

Siffror som gör vindkraft till vinnkraft

Statistiken krossar myter om vindkraften, skriver Örjan Hedblom, Alingsås i denne artikkelen.

Motståndare till vindkraft har inte förstått att sol- och vindkraft har tagit över som det billigaste sättet att producera el.

Under ett dygn i början av januari svepte stormen Eleanor in på kontinenten och satte snurr på vindmöllorna. Det gjorde att 22,7 procent av elbehovet i hela EU täcktes av vindkraft. Vindkraften genererade el till 215 miljoner hushåll eller tillräckligt för 75 procent av industrins behov. Bara i Tyskland räckte det till 60 procent av det totala elbehovet.

I Sverige slog vindkraften rekord under 2017 med 17,6 TWh (miljarder kilowattimmar), 13,5 procent mer än året innan. Elva procent av all producerad el i Sverige kom från vindkraft. Till 2020 kan vi ha 20 TWh vindkraft, då en mycket stor utbyggnad väntas under de kommande åren. I Danmark stod vindkraften för 43,4 procent av elbehovet sett över året. Även det ett nytt rekord.

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Det är imponerande hur snabbt det går att ersätta fossil- och kärnkraftsproducerad el. Ett tecken på detta är att ytterligare 18 TWh förnybar el ska byggas i Sverige till 2030 genom energiöverenskommelsen 2016. Merparten blir vindkraft. Vi har goda möjligheter att balansera variationerna i vindkraftsproduktionen genom vår stora andel vattenkraft.

Ett annat skäl att fyra kärnkraftsreaktorer stängs. Två kärnkraftsreaktorer i Oskarshamn stängdes 2015 och 2017, och två i Ringhals avvecklas senast 2021. Då beräknas vi ha cirka 45 TWh i produktion från sex kärnkraftsreaktorer kvar. I början av 2040-talet kommer alla kvarvarande sex reaktorer att ha tjänat ut. Mellan 2030 och 2040 kan utbyggnaden fortsätta så att vindkraft, annan förnybar elproduktion och effektivisering kan ersätta de återstående 45 TWh.

Produktionen från ett vindkraftverk är som högst under de fem vintermånaderna november till mars, när behovet är som störst. Det är ett faktum, läs statistiken. Einar Fjellman bryter ut två enskilda månader och påstår något annat. Verkningsgraden för ett vindkraftverk i bra vindläge ligger i intervallet 35–40 procent.

Alla elförbrukare i Sverige, utom elintensiv industri, betalar elcertifikatsavgift via sin elräkning. Avgiften bakas in i elpriset vilket gör det svårt att se hur stor den är. För år 2016 var den genomsnittliga kostnaden 3,6 öre per kilowattimme.

Örjan Hedblom

Alingsås

Innlegget er tidligere trykket i Lantbrukets Affärstidning

Kommentarer

kommentarer