Nyhetsartikkel

29 januar 2018

Samfakturering av nettleie og strøm vil redusere byrden

Finansdepartementet foreslo i høringsbrev 17. november endring av bokføringsforskriften. Energi Norge støtter forslaget som aksepterer samfakturering av nettleie og strøm. Dette vil blant annet redusere byrden for kraftleverandørene.

Forslaget til endring av bokføringsforskriften kom 17. november, etter fokus på innføring av like konkurransevilkår for kraftleverandører som også ønsker å fakturere nettleie, skriver Energi Norge på sine nettsider. Energi Norge støtter Finansdepartementets forslag, og mener dette vil gi effektive løsninger og reduserte kostnader ved fakturering og betaling av elektrisitet.

Endringenes betydning:
  • Endringene påvirke ikke det privatrettslige forholdet mellom nettselskapet og kraftleverandøren. Dette avtales ved gjennomfakturering.
  • Endringen betyr, for de aktørene som ikke velger å utstede faktura til kunden, at salget kan føres over fakturautsteders konto i stedet for kjøperens konto.
  • For bokføringspliktige kunder medfører endringene krav til spesifikasjon av kjøp. Leverandørspesifikasjonen blir en redusert byrde ettersom kjøpet ikke kreves splittet på begge selgerne (nettleie og strøm).
  1. Høringssvar: Endring av bokføringsforskriften

    Les Energi Norges høringssvar til Finansdepartementets høringsbrev om endring av bokføringsforskriften (januar 2018).

    Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer