Nyhetsartikkel

24 januar 2018

– Har vært spesielt krevende

Den omfattende konkursen i Norske Skogindustrier har vært usedvanlig komplisert å sette seg inn i for bostyrer. Han tror eventuelle verdier ligger i krav selskapet har til datterselskapene.

– Man håper jo at Norske Skog AS skal være en slags «fugl føniks», som gjenoppstår med lavere gjeld og med industrielle eierinteresser som kanskje ønsker å drive dette på en sunn og bra måte videre, sier advokat Tom Hugo Ottesen i Kvale til E24.

Tirsdag var det duket for skiftesamling i forbindelse med konkursen i Norske Skogindustrier. Ottesen er bostyrer, og presenterte boinnberetningen for papirprodusenten ved Oslo byfogdembete.

Han forteller at Norske Skog-behandlingen har vært vanskelig, og sammenligner med konkursen i avfallshåndteringsselskapet Reno Norden.

– Reno Norden handlet mer om operativ virksomhet og inneholdt det man venter i en normalsak. Her foreligger det en interkreditoravtale, og å finne posisjonen til boet i forhold til den og å sette seg inn i prosesser som pågår, har vært spesielt krevende, sier han til E24.no.

Venter ikke auksjonsmidler
Den nevnte interkreditoravtalen regulerer vilkårene for salget av Norske Skogs papirfabrikker, som ligger i Norske Skog AS. Det er altså denne virksomheten man håper at skal reise seg fra asken som et egyptisk fabeldyr.

Papirfabrikkene er for tiden ute på auksjon, i en prosess igangsatt av den sikrede kreditoren Oceanwood.

Under skiftesamlingen fremgikk det at bostyrer ikke tror at boet vil få tilført noen midler fra dette slaget. Kjøpesummen først må dekke de pantsatte kravene på 306 millioner euro, deretter gjeld på rundt 390 millioner euro i Norske Skog Holding, samt gjelden som ligger Norske Treindustrier.

– Først etter at all slik gjeld er dekket vil et eventuelt overskytende av salgssummen for aksjene i Norske Skog AS bli tilført nærværende bo i egenskap av å være aksjonær i Norske Treindustrier, sa Ottesens kollega Thomas Prio i retten ifølge E24.no.

Håper på fordringene
Når det kommer til gjenværende verdier i boet, har Norske Skogindustrier en del penger på konto. Mesteparten av dette er imidlertid stilt som garanti for ulike forpliktelser. Boet har fått overført snaut fem millioner kroner, og forsøker å få frigitt ytterligere.

Det forhandles om at Norske Skog AS skal overta virksomhet bestående av driftstilbehør, avtaleposisjoner, immaterielle rettigheter, eiendommer, kjøretøy og noen aksjer. Boet vil med dette kunne bli tilført rundt 20 millioner kroner.

De største verdiene kan imidlertid ligge i fordringer i samme konsern:

Selskapet hadde per 30. november bokførte fordringer mot selskap i samme konsern på totalt 64 millioner og lån til konsernselskaper med bokført verdi på 573 millioner kroner.

– Det vi har størst forhåpninger om å få inn noe på er fordringene som vi mener at ikke er pantsatt, mot forskjellige døtre i systemet som selges, sier Ottesen i etterkant av skiftesamlingen.

– Ganske vemodig
Ottesen skal nå reise til London, der tilretteleggeren Evercore har startet salget av Norske Skog AS. Prosessen ble påbegynt i desember, og er ventet å vare i 12,5 uker.

Det ble tirsdag bekreftet at det har kommet inn bud. Detaljene sitter imidlertid ikke bostyrer på før onsdag.

– Det har vært noen antagelser og spekulasjoner i pressen, men utover dette vet jeg ikke konkret hvem som ønsker å legge inn bud på hva. Det får jeg presentert i morgen, sier han ifølge E24.no.

I retten ble det for øvrig foretatt en gjennomgang av Norske Skogs historie, fra begynnelsen av 1960-tallet og frem til i dag. Fra å være en pengemaskin og norsk industrikjempe har virksomheten skrumpet inn betraktelig.

Ottesen medgir at det er følelser i sving når det nå er åpnet konkurs.

– Det har vært en lang prosess der man har sett at selskapet har slitt veldig lenge, så det er ikke noen enorm, katastrofal overraskelse på den måte. Men inntrykket er at det oppfattes som ganske vemodig, sier han.

KIlde: E24.no

Kommentarer

kommentarer