Nyhetsartikkel

24 januar 2018

Frykter høyere strømpriser

Demonstrerer mot EU-samarbeidet ACER om kraftnett.

Fagforeninger demonstrerer mot tettere europeisk samarbeid om nettutbygging, men regjeringen avviser at det blir kraftig økte kraftpriser.

Tirsdag ble det holdt en markering utenfor Stortinget mot at Norge skal knytte seg tettere til EU når det gjelder utbygging av kraftnett.

EU har planer om å knytte det europeiske kraftnettet tettere sammen for å øke utvekslingen av kraft, og legge til rette for at mer fornybar energi kan bygges ut og at klimautfordringene kan løses, skriver E24.no.

Dette arbeidet koordineres og støttes av EUs energibyrå Acer. Regjeringen vil knytte Norge tettere til Acer ved å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

Fagforeningsrepresentanter fra industribedrifter langs hele kysten møtte tirsdag opp i tett snødrev utenfor Stortinget for å markere sine bekymringer, sammen med representanter fra LO i flere byer og Nei til EU.

Demonstrantene frykter blant annet at Acer skal tvinge Norge til å bygge enda flere eksportkabler for å utveksle strøm, og at dette vil føre til dyrere strøm i Norge.

Det kan i så fall gi svakere konkurransekraft for kraftkrevende industri, mener de.

Frykter tap av arbeidsplasser

Den LO-tilknyttede fagforeningen Industri Energi frykter for arbeidsplassene i tungindustrien.

– Jeg tror mange føler at vi har kommet oss over kneiken, jeg tenker da på markedet. Vi begynner å få investeringer på plass, sier leder Frode Alfheim i Industri Energi til E24.

– Når du da ser at det kommer en ny diskusjon som er med på å skape usikkerhet om arbeidsplasser, da får du denne typen mobiliseringer, sier han.

Ifølge Industri Energis beregninger vil en økning i strømprisen med bare fem øre kilowattimen bidra til å svekke resultatene i den kraftkrevende industrien i Norge med 1,75 milliarder kroner.

– Nå får vi endelig investeringene på plass. Politikerne må få med seg at det finnes et alternativ til utnytting av vannkraftressursene ved å produsere mer industriprodukter i Norge kontra å sende den uforedlet og med faktiske tap til kontinentet, sier Alfheim.

Han viser til at en del av strømmen går tapt når den fraktes over lange avstander.

Les mer i E24.no

Kommentarer

kommentarer