Nyhetsartikkel

09 januar 2018

Konsesjonskraft verdt én milliard til kommunene

Olje- og energidepartementet har fastsatt konsesjonskraftprisen for 2018 til 11,20 øre/kWh. Det gir en samlet verdi rundt én milliard kroner for kommuner og fylker som er vertskap for vannkraftverk.

Vannkraftprodusentene må avstå inntil 10 prosent av beregnet kraftproduksjon til vertskommunene, som del av konsesjonsvilkårene. Vertskommunen kan maksimalt ta ut så mye konsesjonskraft som det alminnelige forbruket i kommunen. Eventuell overskytende konsesjonskraft tilfaller fylket. Kraften kjøpes til kostpris beregnet av myndighetene.

Samlede konsesjonskraftleveranser utgjør om lag 8,7 TWh. Dersom kraftprisen i 2018 blir på nivå med 2017-prisen, rundt 27 øre/kWh, blir samlet verdi av konsesjonskraften vel én milliard kroner for vertskommunene og -fylkene. Fjorårets konsesjonskraftpris var fastsatt til 11,48 øre/kWh.

Konsesjonskraftprisen gjelder konsesjoner gitt etter april 1959 og er en selvkostberegning foretatt av NVE på grunnlag av data fra et større utvalg kraftverk. For eldre kraftverk fastsettes konsesjonskraftprisen som en individuell selvkost for det enkelte kraftverk, med mindre annet er avtalt mellom kraftverkseier og vertskommunen.

Kraftprodusentene betaler i tillegg eiendomsskatt, naturressursskatt og konsesjonsavgift til vertskommunene.

Les brevet fra Olje- og energidepartementet om beregning av konsesjonskraftpris for 2018 her

Les mer om skatter og avgifter i kraftnæringen her

Kommentarer

kommentarer