Nyhetsartikkel

02 januar 2018

Armeringskorrosion i kylvattenvägar inom kärnkraften

Omfattande lokala korrosionsangrepp påträffades nyligen vid tillståndsbedömningar av betongytor i olika delar av kylvattenvägarna i kärnkraftverken Oskarshamn och Ringhals.

Skadorna har nu reparerats, och en provinstallation av katodiskt skydd med påtryckt ström har installerats i Oskarshamn 3, berättade Energiforsk.

Under de synliga rostutfällningarna var armeringen i vissa fall helt oskadad och i andra fall fullständigt bortkorroderad.

En av de viktigaste orsakerna till de kraftiga korrosionsangreppen var enligt Energiforsk, sannolikt galvanisk korrosion. . Resultaten från de inledande undersökningarna visar kraftigt minskade korrosionsangrepp på armeringen. Arbetet fortsätter i en uppföljande etapp under 2017.

Kommentarer

kommentarer