Nyhetsartikkel

29 desember 2017

NVE gjør flere endringer i leveringskvalitetsforskriften

Endringene vil styrke både sluttbrukernes og kraftprodusentenes rettigheter og forbedrer avbruddsrapporteringen til NVE.

Leveringskvalitetsforskriften skal sikre at forbrukere og næringskunder får god kvalitet på strømmen som blir levert.

NVE styrker sluttbrukernes rettigheter ved å presisere kravene til hvordan nettselskapene skal behandle kunder som er misfornøyd med antall eller varighet av avbrudd.  En del av endringene NVE gjør i leveringskvalitetsforskriften forbedrer rapporteringen til NVE om avbrudd i kraftsystemet.

Innfører tidsfrister
Etter en driftsforstyrrelse eller en planlagt utkobling av nettanlegg som medfører avbrudd hos sluttbrukere, er det krav om informasjonsutveksling. Informasjonen skal gå mellom det ansvarlige nettselskapet og nettselskapet som har sluttbrukere som er berørt. NVE innfører tidsfrister for når informasjonen skal deles. Det betyr at et nettselskap ikke kan forsinke registreringen av avbruddet hos et annet nettselskap.

Styrke kraftprodusentenes rettigheter
Hvis det oppstår et avbrudd har sluttbrukere rett til å få tilbake forsyningen uten ugrunnet opphold. NVE innfører en ny bestemmelse som skal sikre at også kraftproduksjon skal få levere kraft ut på nettet igjen uten ugrunnet opphold.

Ikrafttredelse
De fleste endringene trer i kraft 1.1.2018. Endringene som gjøres i forbindelse med ny kravspesifikasjon for FASIT-programvare trer i kraft 1.1.2019.

Les hele NVE-rapport 88-2017 Endringer i leveringskvalitetsforskriften og kontrollforskriften

Kommentarer

kommentarer