Nyhetsartikkel

29 desember 2017

En halv mrd. på forskning på grønn energi

Regjeringen fortsetter å øke pengebruken på energiforskning via Forskningsrådet. Olje- og energiministeren mener utviklingen i fornybar energi internasjonalt er så rask at vi ikke har noe annet valg enn å kaste oss på.

52 forskjellige forskningsprosjekter innen miljøvennlig energi får nå til sammen 524 millioner kroner av regjeringen. Pengene kommer gjennom det såkalte Energix-programmet og fordeles av Forskningsrådet etter en søknadsfrist i september.

Tildelingene finansieres av flere departementer, men Olje- og energidepartementet står for mesteparten. Målet med programmet er å drive frem ny teknologi som kan få ned utslipp i alt fra industri til energisystemene våre.

Tildelingene til Energix-programmet har blitt økt år for år siden starten i 2013, fra 383 millioner det første året og opp til 524 millioner nå.

Samtidig ble det søkt om prosjekter for 2,1 milliarder, slik at appetitten fortsatt er større enn budsjettene. Olje- og energiminister Terje Søviknes forklarer den økte pengebruken på programmet slik:

– Det er viktig fordi det skjer så store endringer i fornybarsektoren globalt nå, og Norge skal være med og ha en ledende rolle. Vi må sikre at norsk industri får være med å ta markedsandeler i en raskt voksende sektor, og da må vi drive med forskning og bidra til spleiselaget fra statens side, sier Søviknes til E24.

Forsker på CO₂-fri metallproduksjon
Olje- og energiministeren mener forskningspengene slår to fluer i ett smekk, ved at man både fremmer forskning som kan bidra til kutt i klimagassutslipp fra norsk industri og løfter frem ny teknologi som kan sikre og skape arbeidsplasser i norsk næringsliv.

– Vi ser at det har vært jobbet veldig godt, både i oljeindustrien og innen fornybar, de siste årene med å drive frem teknologiutviklingen og styrke konkurranseevnen til norsk industri. Men hovedfokuset i denne tildelingen er å bidra til løsninger som kan kutte klimagassutslipp, sier Søviknes.

Han trekker blant annet frem Sintef-prosjektet med Tizir Titanium & Iron i Tyssedal og Elkem i Kristiansand som skal forske på hvordan man kan gjøre metallproduksjonen til bedriftene CO₂-fri innen 2050.

Prosjektet skal blant annet gå gjennom de forskjellige smelteprosessene for å se om man kan bruke biomasse og hydrogen som innsatsmidler fremfor gass og kull.

–  I departementet er vi veldig opptatt av å få et godt samspill med både forskningen, industriaktørene og staten, sier statsråden.

Frykter ikke forskningen skal forsvinne utenlands
Olje- og energiministeren lar ikke sjansen gå fra seg for å komme med et lite stikk mot kllimakritikerne hans, nå som det også tildeles store penger til energiforskning utenom oljesektoren.

– Vi prioriterer forskning hardt og har betydelige tildelinger til forskning, både innen fornybar og olje og gass. Vi skal fortsette satsingen fra forrige stortingsperiode i denne perioden også, sier Søviknes, før han skyter inn:

– Denne summen bekrefter det motsatte av det mange kanskje tror om oss.

– Både nå og tidligere har det vært prosjekter der man kan ha norske forskningsinstitusjoner og utenlandske industrikonsern med virksomhet i Norge som deltar. Hvordan sikrer man at denne forskningen kommer Norge til gode og ikke bare forsvinner til utlandet etterpå?

– Man kan aldri garantere at det vi forsker og utvikler i Norge ikke også skaper arbeidsplasser utenlands. Men teknologiutvikling er kanskje det viktigste vi har for å opprettholde industrien i Norge over tid, og ny produksjonsteknologi kan sikre norsk konkurranseevne fremover, sier Søviknes og fortsetter:

– Vi må ikke være redd for at noe kan forsvinne ut, for det meste av det som utvikles blir igjen og bidrar til å styrke norsk industri.

Kommentarer

kommentarer