Nyhetsartikkel

22 desember 2017

2017 har vært et ekstra vått år

Oppsummert har tilgjengeligheten på kraft i Norden hatt en god bedring i år. På tampen av 2017 kan vi konstatere at vi har vært igjennom et såkalt våtår, skriver LOS Energy i årets siste kraftkommentar.

12 prosent mer nedbør enn «normalt» har gitt godt påfyll i magasinene. Vi har gått fra å ha et underskudd i ressursbalansen til å få et overskudd. På tross av at to anlegg har blitt lagt ned, har kjernekraften produsert godt i 2017.

Vindkraft i vinden
Det har også vindkraften. Norden satser stadig mer på fornybar energi, og blant annet bygges vindkraften kraftig ut. Vi har i 2017 nærmere 20 TWh mer vindkraftproduksjon i Danmark og Sverige sammenlignet med for ti år siden.

Overskuddet ut
Etterspørselen i markedet har de siste årene vært relativt flat. Mye av overskuddet har derfor blitt eksportert ut i Europa.

Internasjonale energipriser har hatt en oppadgående trend gjennom året. Men, grunnet moderat etterspørsel og den gode ressurssituasjonen har dette hatt mindre betydning for kraftprisene i Norden. Milde temperaturer, spesielt gjennom 1. kvartal, har også holdt etterspørselen moderat.

I sum har dette gitt et løft i kraftprisene i år sammenlignet med i fjor (+ 9 prosent), men likevel er dette blant de laveste årsprisene de siste ti årene (- 17 prosent).

Kommentarer

kommentarer