Nyhetsartikkel

21 desember 2017

Elkunder bliver, hvor de er

Langt de fleste danskere går ikke meget op i, hvor de køber deres strøm, og det er en udfordring, mener Dansk Energi. Til gengæld er tilfredsheden med elleverandørerne steget, viser ny undersøgelse.

Hvert år måler EPSI Rating tilfredsheden på det danske elmarked, og i 2017 er kunderne mere tilfredse end de var i 2016. ”Opgangen i kundetilfredsheden kan blandt andet spores til forbedringer af branchens image, hvor kunderne oplever et højere samfundsansvar fra elselskaberne. Kunderne oplever i dag elregningen som mere overskuelig og lettere at forstå. De oplever i højere grad, at de har en el-aftale som passer dem”, skriver EPSI.

– Betyder det så, at intet kan gøres bedre? Selvfølgelig ikke. Vi har et stykke tid haft øje for, at el er lav interesseområde, hvilket blandt andet ses af, at kun fem procent af kunderne overvejer at skifte elleverandør det kommende år. Selvom vi på mange parametre kan dokumentere et velfungerende marked, må vi tage den lave kundemobilitet alvorligt. Skal vi stimulere konkurrencen yderligere, er det afgørende, at kunderne bliver aktiveret og gjort interesserede, siger Kamilla Thingvad, afdelingschef i Dansk Energi.

At konkurrencen på det danske detailmarked er hård, er dokumenteret flere gange, og internationale målinger viser, at indtjeningen blandt de danske elhandler og den del af regningen, der konkurreres om (elpris excl afgifter og transportudgifter) er blandt de laveste i Europa. Samtidig er antallet af elhandlere og de produkter, som de tilbyder kunderne, er stort.

Skal kunderne interessere sig mere for elmarkedet og være mere aktive kunder, der holder øje med aftaler og priser, så peger Kamilla Thingvad på flere ting:

– Umiddelbart skal løsningen findes flere steder. Det skal være simpelt at være elkunde, og kunden skal være tryg og sikker, når der vælges et elprodukt og en elhandler. Men det skal også være simpelt at være elhandler, så de ikke skal bøvle med administrative byrder og begrænsninger, men kan koncentrere sig om det de er bedst til, nemlig at servicere deres kunder og konkurrere om markedsandele.

Kommentarer

kommentarer