Nyhetsartikkel

19 desember 2017

– Forferdelig trist

Norske skogeiere frykter ikke for at fabrikkene i Halden og Skogn skal stoppe opp, men beklager sterkt at industrikjempen Norske Skog har falt fra topp til konkurs.

– Det vi kan konstatere er at selv om det ikke er uventet er det forferdelig trist. Det som en gang var en av Norges største og mest lønnsomme industrikonsern nå har begjært oppbud, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund til E24.

Tirsdag annonserte det børsnoterte Norske Skogindustrier ASA at de begjærer konkurs. Datterselskapet Norske Skog AS, som eier de syv fabrikkene, vil fortsette driften når alt legges ut på auksjon.

– Det innebærer jo at tusenvis av aksjonærer som har investert mye i selskapet trolig blir stående igjen uten verdier.

Det var den 27. november det ble kjent at hedgefondet Oceanwood hadde alliert seg med Aker. Oceanwood kontrollerer to av de pantsikrede lånene i Norske Skog-systemet og har sammen med Aker sagt at de vil komme med et bud på selskapet.

Om det er de to som faktisk ender opp med å kjøpe fabrikkene er ikke kjent.

– Industriaktørene som har sagt de vil tiltre pantet, har sagt de er opptatt av å opprettholde driften for å sikre verdiene. Så det ligger fast. Det er en lenge varslet konkurs i ASA-selskapet som nå skjer, sier Lahnstein til E24.no.

I børsmeldingen fra styreleder Christen Sveaas og resten av Norske Skogindustrier ASA hevder de at de har foreslått for Aker og Oceanwood at dagens aksjonærer skal få mulighet til å delta på like vilkår i en rekapitalisering.

Erik Lahnstein ønsker ikke å kommentere hva Skogeierforbundets syn på dette.

Mener norske myndigheter har vært for passive
Lahnstein mener også man må reflektere over historien, og de gale strategiske beslutningene som har blitt tatt, med referanse til de mange gjeldsfinansierte oppkjøpene og den ensidige satsingen på avis- og trykkpapir, fremfor en bredere portefølje.

Den enorme oppkjøpsfesten startet på 90-tallet og fortsatte over mange år. Det førte til at Norske Skogindustrier satt igjen med en gigantisk milliardgjeld når avispapirmarkedet begynte å gå nedover.

De to norske fabrikkene har ifølge Norske Skogindustrier selv gått med overskudd de siste årene, men gjelden er for stor til at man klarer å betjene den på egen hånd. Derfor har det vært nødvendig å forsøke å finne en restruktureringsløsning, men det har altså vist seg umulig.

Norske Skogs fabrikker skal ha 100 mulige kjøpere
– Men myndighetene har også vært for passive i utviklingen av denne næringen. I Sverige og Finland er det veldig tett dialog mellom næringene og myndighetene, og rammevilkårene utvikles hele tiden for at næringen skal lykkes best mulig, sier Lahnstein, og fortsetter:

– Det har ikke skjedd i Norge, men det ser ut som det er i ferd med å endre seg, blant annet på endrede regler innen logistikk og kjøretøyregler. Vi ser også at det skjer mye innen biodrivstoff.

Tar unna mye skog
Utenom byggvare, så er det Borregaard og Norske Skog som tar unna mest skogråvarer i Norge. Ifølge Lahnstein tar anleggene i Skogn, Halden og Borregaard i Sarpsborg omtrent en tredel hver av skogmassen som er igjen etter at treverket som går med til plank er tatt ut.

– Disse anleggene er blant de mest effektive i verden og de har veldig kompetente organisasjoner, sier Lahnstein om Norske Skog-fabrikkene.

– Vi håper nå det blir fart i restruktureringen, at man får skrevet ned gjeld og at man får inn eiere som kan utvikle virksomhetene. Det er ingen tvil om at disse fabrikkene er økonomisk attraktive og interessante for videre økonomisk utvikling.

Kommentarer

kommentarer