Nyhetsartikkel

19 desember 2017

– Den eneste løsningen

Etter langvarig kamp for å redde det børsnoterte morselskapet kaster styreleder Christen Sveaas inn håndkleet. De ansatte ved hovedkontoret tilbys nå jobb i driftselskapet og papirfabrikkene skal på auksjon.

– Slik som situasjonen er nå tror jeg dette er den eneste løsningen, sier Sven Ombudstvedt til E24.

Tirsdag ble det klart at det børsnoterte morselskapet Norske Skogindustrier slår seg selv konkurs.  Ombudstvedt er styreleder i datterselskapet Norske Skog AS, selskapet som sitter på eierskapet til de syv papirfabrikkene.

Resultatet av det som har vært langvarige gjeldsforhandlinger, der det børsnoterte morselskapet nå melder oppbud, er som forventet etter den siste tidens hendelser, mener Ombudstvedt.

Beslutningen om å melde oppbud og innlevere begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett ble tatt tirsdag.

Det skjer etter at styret i morselskapet, med Christen Sveaas i spissen, ikke lykkes med å få til en frivillig løsning på gjeldskrisen.

– Sett fra mitt ståsted har dette vært en veldig lang prosess. Det er en kompleksitet her som man skal ha en viss respekt for, men det er klart at det har tatt lang tid, sier Ombudstvedt.

Fabrikker legges ut på auksjon
I hele år har det vært forsøkt å få til en løsning som refinansierer skogkonsernet, men frontene har vært steile mellom de forskjellige gjeldsgrupperingene og situasjonen har blitt stadig mer prekær.

I tillegg til den tyngende gjelden, der mye stammer fra papirprodusentens oppkjøpsraid på slutten av 90-tallet, har Norske Skog i flere år slitt med fallende papirmarkeder.

Les mer: Fra pengemaskin til gjeldskrise

En rekke forslag og løsningsforsøk har blitt frontet, men partene klarte aldri å bli enige. Nå er det altså kroken på døren for morselskapet, etter at forsøkene på å redde selskapet ikke lykkes.

Det understrekes at konkursen ikke vil få særlig innvirkning på driften av fabrikkene. Samtidig vil alle ansatte ved hovedkontoret få tilbud om jobb i Norske Skog AS.

Men konkursen innebærer at papirfabrikkene legges ut på auksjon. Interessenter kan legge inn bud, og prosessen vil avgjøre hvem som bli sittende med fabrikkene.

– Det blir nå en verdifastsettelse av Norske Skog AS og dets eierandeler gjennom en auksjonsprosess. Den er nå i gang, sier Ombudstvedt til E24.no.

Allerede er det klart at hedgefondet Oceanwood og Kjell Inge Røkkes Aker Capital har meldt sin interesse for å overta eierskapet.

De to har sittet i førersetet i kampen om Norske Skog, etter at førstnevnte tok kontrollen over gjelden som er sikret med pant i fabrikkene.

Tror eier er klar i februar
– Jeg forventer at vi får inn interessenter på denne siden av jul, og så vil vel det gå noen uker med vurdering og så vil det være due diligence i januar/februar, forhandling, og hvis alt går etter planen ny eier etablert i løpet av andre halvdel av februar, sier Ombudstvedt.

Han sier at alle som vil nå kan by på fabrikkene.

– Vi vet foreløpig ikke hvem som vil by eller hvem som vil vinne en slik prosess, sier Ombudstvedt, som legger til at man kan forvente at Aker og Oceanwood vil være med i kampen.

Styret i Norske Skog AS går nå i gang med flere oppgaver.

– Det første vi går i gang med nå er dialog med bobestyrer antar jeg, fordi vi har sagt til alle de ansatte som sitter i ASA, altså hovedkontoret i Oslo, at de får tilbud om jobb hos oss.

– Den andre oppgaven er å kjøre denne auksjonsprosessen. Det er de to mest umiddelbare oppgavene, sier Ombudstvedt.

Kommentarer

kommentarer