Nyhetsartikkel

04 desember 2017

Tranås Energi avslutar vindkraftsprojekt i Ydre

Under torsdagen fattade Tranås Energis styrelse beslut om att avsluta det pågående vindkraftsprojektet i Ydre.

Tranås Energi innehar sedan 2013 tillstånd att bygga elva vindkraftverk i Ydre. Då tekniken snabbt gått framåt sedan dess har Tranås Energi det senaste året utrett möjligheten att istället bygga färre men högre och effektivare vindkraftverk i samma område.

Tranås Energi väljer nu att helt lägga ned sina vindkraftsprojekt. Detta beror på att man lyssnat på de protester som boende i området framfört samt att Ydres kommunstyrelse i veckan lämnade förhandsbesked om att de med stor sannolikhet kommer att lägga in sitt veto om frågan tas upp i kommunfullmäktige. En annan anledning är rådande osäkerhet kring projektets lönsamhet.

Det är förstås tråkigt att en stor satsning på lokal och förnyelsebar energi nu inte blir av. Samtidigt är det en osäkerhet kring projektets lönsamhet och vi har förstås stor respekt för ett demokratiskt fattat beslut av kommunstyrelsen i Ydre, liksom för de som uttryckt sitt motstånd och de argument de framfört.

Det finns ett stort engagemang för bygden bland de boende, vilket naturligtvis i grunden är positivt. Tranås Energis övriga satsningar i Ydre, med bland annat fiskvägar vid våra kraftstationer och fortsatta investeringar i elnätet, kommer förstås fortgå som planerat, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Grunden till vindkraftsprojektet har varit Tranås Energis mål om att den egna lokala och förnybara elproduktionen år 2022 skulle motsvara minst 50 % av elanvändningen i deras nätområde.

Källa: Tranås Energi

Kommentarer

kommentarer