Nyhetsartikkel

04 desember 2017

Første klimanøytralt bryggeri

Carlsberg Sveriges bryggeri i Falkenberg är nu Sveriges första stora bryggeri med noll koldioxidutsläpp från sin energiförbrukning. Bryggeriet i Falkenberg ökar användningen av biogas och är nu 100% drivet av biogas och grön el.

Klimatförändringarna är den kanske mest angelägna frågan för vårt samhälle idag, både för medborgare, regeringar och företag över hela världen. Carlsberg Sverige tar nu ytterligare ett kliv i rätt riktning med inköp av biogas i Falkenberg som gör att bryggeriets utsläpp av koldioxid från energiförbrukningen reduceras till noll. Förändringen innebär att all energi kommer från biogas och grön el 1 .

– Vi har under många, många år arbetat för att skapa ett så effektivt bryggeri med så låg påverkan på vår miljö som möjligt. Det är inte minst tydligt när vi tittar på hur mycket vi minskat vår energiförbrukning per liter produkt under åren. Det är motiverande att vi tar ett stort steg framåt när vi nu endast använder koldioxidneutrala energikällor, säger Ted Akiskalos, vd på Carlsberg Sverige.

Bryggeriet har under många år använt grön el. Fram tills nu har 26 procent varit biogas som genererats från bryggeriets egna spillvatten. Resterande 74 procent har varit naturgas som, i samarbete med gasleverantören Ørsted AB, konverterats till biogas 2 . Från 2012 till 2015 har andelen av energin från biogas framställt från det egna spillvattnet ökat från 3 till 26 procent. Parallellt har även så kallade ”ångfällor” setts över och onödiga förluster av energi har reducerats kraftigt.

I början av året lanserade Carlsberg-koncernen ett nytt hållbarhetsprogram – Together Towards Zero. En av de fyra ambitionerna är ”Noll koldioxidavtryck” som stöds av ett mål att eliminera koldioxidutsläpp från alla bryggerier 3 och en minskning med 30% för ”beer-in-hand carbon footprint 4  år 2030.  För att nå målen ska Carlsberg Groups samtliga bryggerier använda 100 procent förnybar el och eliminera kol som energikälla innan 2022. I Sverige innebär den välfungerande infrastrukturen och tillgängligheten av biogas från nätet möjligheten att omvandla till helt förnybara källor genom att köpa grön energi, medan andra lösningar måste utvecklas för marknader där detta inte är ett alternativ.

– När vi nu på Carlsberg Sverige levererar på målet redan i år hoppas jag att vi ska kunna inspirera fler kollegor i koncernen. Samtidigt behöver vi i Sverige nu fundera över vilka våra nya mål ska vara, och här kommer vi fokusera på hela värdekedjan, som vi kallar ”beer-in-hand”, och det behöver vi göra tillsammans med våra partners och kunder. Inte minst på förpackningar som vi vet har en relativt stor koldioxid-påverkan, säger Ted Akiskalos.

 

Foto: Carlsberg

 

Källa: Carlsberg

Kommentarer

kommentarer