Day

november 15, 2017

Statnett 25 år, er markedet klart for nye 25 år?

For 25 år siden sørget Energiloven for store omveltninger i kraftsektoren. To av lovens ektefødte barn er statsforetaket Statnett og det som var verdens første åpne kraftmarked på tvers av landegrenser. –Markedet spiller en viktig rolle for å møte fremtidens utfordringer for energiforsyning og klima, understreket konsernsjef Auke Lont på Statnetts jubileumskonferanse.