Nyhetsartikkel

15 november 2017

Statnett 25 år, er markedet klart for nye 25 år?

For 25 år siden sørget Energiloven for store omveltninger i kraftsektoren. To av lovens ektefødte barn er statsforetaket Statnett og det som var verdens første åpne kraftmarked på tvers av landegrenser. –Markedet spiller en viktig rolle for å møte fremtidens utfordringer for energiforsyning og klima, understreket konsernsjef Auke Lont på Statnetts jubileumskonferanse.

– For 25 år siden var det reguleringen som gikk foran og skapte markedet. Markedet hjalp oss de første årene med å utnytte ressursene bedre. Nå er det teknologi og marked som er driverne. For at de smarteste løsningene skal bli valgt må reguleringen av sektoren følge opp og vi må få lov å bruke markedet slik at ulike aktører kan spille på lag. Over tid gir et velfungerende marked lavere kostnader for forbrukerne. Dette gjaldt for 25 år siden, det gjelder fortsatt, påpekte Lont.

Statsforetaket Statnett ble opprettet 1. januar 1992 og er systemansvarlig nettselskap i Norge. Selskapet har ansvaret for å drifte og balansere kraftsystemet og for å utvikle og drifte det sentrale kraftnettet. I dag eier selskapet rundt 11.000 kilometer høyspentledning og mer enn 150 stasjoner i hele landet, i tillegg til mellomlandsforbindelser til Sverige, Finland, Danmark og Nederland.

Et kraftsystem i endring

Endringene i kraftsystemet er drevet frem av samspillet mellom marked, politikk og teknologi.

– Kraftnettet vil være en sentral del av klimaløsningen. For å oppnå det politisk bestemte globale to-graders målet vil en dekarbonisering av kraftsystemet sammen med elektrifisering, være helt avgjørende. EU-reguleringer vil kreve enda tettere integrasjon i Norden. Med flere mellomlandsforbindelser og mer produksjon av vind, trenger vi tydeligere styring og tydeligere ansvarsfordeling mellom aktørene – både på tvers av landegrenser og nettnivå, påpekte Lont.

 

Kommentarer

kommentarer