Nyhetsartikkel

03 november 2017

Været vant over kullet

Mye regn og mye vind sørget for lavere oktober-priser på kraft i Norden, tross økning i prisen på både kull og CO2-kvoter.

Prisen for oktober ble notert på 28,65 Euro/MWh på kraftbørsen Nord Pool, ned fra 31,5 i september. Årets pris for oktober er ca. 20 prosent lavere enn den gjennomsnittlige kraftprisen for oktober gjennom de siste 10 årene, skriver LOS Energi i ukas priskommentar.

Det var ikke spesielt varmt, men heller ikke kaldt. Nedbøren sørget for mer vann enn normalt for de nordiske vannkraftverkene, og i tillegg fikk vi noen solide vindsystemer over Norden og Nord-Europa. Dermed ble det naturen som sendte kraftbørsen noe ned i måneden som gikk.

Luftmassenes bevegelser viste særlig godt hvor den tyske kraftproduksjonen er på vei: På den siste søndagen i oktober – en dag med mye vind og et lavere kraftforbruk enn ukedagene –dekket Tyskland omlag 60 prosent av sitt energiforbruk med vind.

Vindkraften produseres for det meste i Nord-Tyskland, og dette merker Norden godt i sin kraftbalanse. Vindkraften selges billig i markedet, siden det ikke koster vindmølle-eierne noe mer å «kjøpe» den sterke vinden som sørger for ekstra kapasitet.

Samtidig blåser det normalt godt i Norden også under slike forhold, noe som også påvirker markedsprisene.

Mens været leverte rikelig med både vann og vind for å senke prisene, var det kull og kvoter som lå på den andre vektskåla i måneden som gikk.

Prisen på kullkraft var stigende i oktober, sammenliknet med både forrige måned og det siste året. Og som vi vet: Den nordiske strømprisen har alltid vært påvirket av prisen på kullkraft i Europa – som igjen henger tett sammen med veksten og etterspørselen i Asia.

Også i Europa pågår det prosesser som vil påvirke kraftprisene vel så mye som været framover:

De grønne er i regjeringsforhandlinger i Tyskland, av mange ansett som ledestjernen i fornybar-markedet, og mange følger spent med på «Brexit»-forhandlingene som avgjør britenes framtidige rolle i CO2–kvotemarkedet i Europa.

Da er det enklere å spå kraftprisene for hele året 2017 under ett, som pr nå ser ut til å bli ca. 15 prosent høyere enn i 2016.

Om LOS Energy:

  • Kjernevirksomheten til LOS Energy er å redusere energikostnadene ved å selge, forvalte og identifisere energiløsninger tilpasset kundens behov.
  • Selskapet er en av de ledende energileverandørene i Norden med ansvar for en kundeportefølje på over 20 TWh (årsforbruk til ca 1,3 millioner husholdninger).
  • LOS Energy er et heleid datterselskap av Agder Energi ASmed kontorer i Oslo, Kristiansand, Södertälje, Gøteborg og Arendal.
  • I flere år har virksomheten toppet EPSI Rating Norgesin uavhengige kundetilfredshetsanalyse.
  • LOS Energy er Miljøfyrtårnsertifisert, medlem av Klimapartnereog tilbyr 100 % fornybar energi-garanti til alle oppdragsgivere.

Kommentarer

kommentarer