Nyhetsartikkel

20 oktober 2017

1 million nordmenn har ikke tilbud om høykapasitetsbredbå

80 prosent av norske husstander har tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 megabit per sekund i dag, viser en ny rapport.

Regjeringen har som mål at 90 prosent av alle husstandene i Norge skal ha tilbud om høykapasitetsbredbånd, med minst 100 megabit per sekund innen år 2020, skriver Nationen.

475.000 husstander, som tilsvarer over én million personer, står i dag uten et tilbud om høykapasitetsbredbånd (100 megabits per sekund), fremgår det av rapporten fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Rapporten viser et tydelig digitalt klasseskille mellom by og land i Norge i 2017. Bredbånd basert på fiber bygges ut i raskt tempo i Norge, men de geografiske ulikhetene er store.

Mens 98 prosent av Oslos befolkning har tilgang på høykapasitetsbredbånd, er tilgangen nede i 40 prosent i spredtbygde områder.

Tilbudet vokser nå raskere i spredtbygde strøk enn i tettbygde, men etterslepet er stort. Dårligst er tilbudet i Oppland, Hedmark og Sogn og Fjordane, der omkring seks av ti har tilgang til høykapasitetsbredbånd.

I år fikk Nkom inn 142 søknader fra 17 fylker om nær 589 millioner kroner i støtte. Stortinget bevilget 138,7 millioner kroner til tilskuddsordningen i år, og bare 40 av prosjektene fikk støtte.

Årets fordeling gir om lag 13.700 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.

Kommentarer

kommentarer