Etter en regelendring i fjor ble kraftselskapenes muligheter til å kreve forskuddsbetalt innskrenket. Før dette bar kunden risikoen ved konkurser, dersom betalingen ble innkrevd på forskudd, skriver KS Bedrift Energi på sine nettsider.

Mens det i henhold til NVEs nettsider fremdeles er mulig å innkreve fastleddet i nettleien på forskudd, nevnes ikke denne adgangen i forskriftene. Direktoratet ønsker å vurdere om det er behov for å endre forvaltningspraksisen som tillater dette. NVE har fått henvendelser fra kunder som forvirres av mulighetene for forskuddsbetaling.

«I utgangspunktet mener vi at et enkelt og oversiktlig regelverk vil være positivt for bransjen. Når kundene ikke forstår de ulike elementene i regningen, kan det skape omdømmeutfordringer for selskapene. Inntrykket er at en endring i forvaltningspraksisen i liten grad vil føre til likviditetsutfordringer for nettselskapene», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Kilde: KS Bedrift Energi