Nyhetsartikkel

12 oktober 2017

Norske Skog-kreditorer avviser redningsplan

– Dette er den siste sjansen de usikrede kreditorene får. Det må bli den reviderte redningsplanen eller konkurs, truer styreleder Christen Sveaas i Norske Skog.

– Jeg håper alle fornuftige kreditorer nå forstår at dette er siste gang. Det har vært forhandlet i tolv måneder, og nå er det enten eller, sier styreleder Christen Sveaas til NRK.

Det ble onsdag ettermiddag lagt fram et nytt og revidert forslag til redningsplan for konkurstruede Norske Skog. Den innebærer at store deler av gjelda blir konvertert til aksjer, og at de sikrede kreditorene – som har pant i selskapet – får det alt vesentligste av eierskapet i konsernet.

Både eksisterende aksjonærer og Norske Skogs usikrede kreditorer kommer noe bedre ut med denne planen enn det forrige forslaget som ble presentert i forrige uke.

Aksjekursen til det konkurstruede selskapet skjøt i være da nyheten ble kjent onsdag ettermiddag, og var på det meste opp rundt 25 prosent. Men markedets begeistring modererte seg kraftig i de påfølgende timene, slik at Norske Skog-kursen endte børsdagen nøyaktig på samme nivå som den startet den.

Avviser forslaget

Forslaget til rekapitalisering som ble lagt fram 18. september fikk ikke tilstrekkelig støtte blant aksjonærene og kreditorene.

Allerede samme ettermiddag som det reviderte forslaget ble lagt fram, var det ifølge Dagens Næringsliv ingenting som tydet på at det har tilstrekkelig støtte fra aksjonærer og usikrede kreditorer. Snarere tvert imot.

– Forslaget er allerede avvist av juniorgruppen, og styret fikk beskjed om dette både før og etter at forslaget ble offentliggjort, sier en representant for de usikrede kreditorene, den såkalte juniorgruppen.

Talspersonen, som ikke ønsker å stå fram med navn, jobber for et internasjonalt forvaltningsselskap med base i USA og er tydelig på at styrets forslag allerede er dødt.

Sveaas: Nei betyr konkurs

Christen Sveaas legger ingenting imellom når han uttaler seg til NRK om refinansieringsprosessen og hva som er alternativet til redningsforslaget: En prosess som ender med at morselskapet og «et par andre datterselskaper» går konkurs. Han understreker at fabrikkene vil bli drevet videre, siden de sikrede kreditorene vil ta over selskapet som eier dem og fortsette driften.

– Dette er det siste forslaget styret har tenkt å sette fram. Vi har arbeidet intensivt i flere uker og hatt forhandlinger hver dag. De usikrede kreditorene har fått en vesentlig bedre deal enn med det første forslaget. Det skyldes at de sikrede kreditorene har vært villige til å tilby bedre betingelser og økte eierandeler, sier Sveaas.

Fristen for å gi aksept til forslaget går ut torsdag neste uke.

Sikrede kreditorer får 91 prosent

I det reviderte forslaget skriver Norske Skog at eierandelene i selskapet vil se slik ut dersom planen blir vedtatt:

* Långivere med pant i selskapets fabrikker: 91,0 prosent.

* Långivere uten pant: 6,3 prosent

* Nåværende aksjonærer: 2,7 prosent.

Styret skriver at mer enn 65 prosent av de sikrede obligasjonseierne og «betydelige aksjonærer» i Norske Skog har indikert at de er villige til å støtte det nye forslaget.

Kommentarer

kommentarer