Nyhetsartikkel

10 oktober 2017

Afgørelse fra tilsyn baner vej for én samlet gasregning

SEAS-NVE og Dansk Gas Distribution har lavet en aftale om, at deres kunder fremover kun skal have én gasregning. Det samarbejde har Energitilsynet nu sagt god for.

Dansk Energi håber, at det kan bane vej for, at andre gasleverandører fremadrettet også får mulighed for at samfakturere, hvis de ønsker det.

Energitilsynet har netop givet grønt lys til, at SEAS-NVEs gaskunder kan få én samlet regning for både gas og distributionen af gassen – teknisk kaldet samfakturering. Gasmarkedet har ikke som elmarkedet en engrosmodel, så gaskunderne får to regninger fra henholdsvis gasleverandøren og gasdistributionsselskabet.

SEAS-NVE har som den første gasleverandør forsøgt at imødekomme kundernes ønske om enkelhed og har sammen med distributionsselskabet Dansk Gas Distribution A/S (DGD) indgået en aftale, der betyder, at deres kunder kan tilbydes en samlet gasregning.

– Vi er naturligvis glade for Energitilsynets afgørelse. Dels giver den os flere muligheder over for vores kunder, og dels blåstempler den det pionérarbejde om samfakturering, vi har lavet sammen med DGD, siger Jack Kristensen, elhandelschef i SEAS-NVE.

Læs afgørelsen fra Energitilsynet

Også i Dansk Energi er man positive over for afgørelsen.

– Den er et vigtigt skridt i udviklingen af det danske gasmarked. Kunderne efterspørger enkle løsninger, og afgørelsen er et godt eksempel på, hvordan leverandør, net og myndighed sørger for at få enderne til at mødes. Og så synes jeg, det sender et positivt signal, at Energitilsynet i sin godkendelse har lagt vægt på, at det overordnede formål med samfakturering er i overensstemmelse med princippet i naturgasforsyningsloven om øget konkurrence, siger Kamilla Thingvad, afdelingschef for detailmarkedet.

Afgørelsen gælder kun for SEAS-NVE’s gaskunder, der har adresse i DGDs netområde. Kamilla Thingvad ser derfor gerne, at afgørelsen kan blive første spadestik i arbejdet med at udvikle en løsning, så alle de leverandører, der ønsker at tilbyde én regning til deres gaskunder får samme mulighed.

– Det vil vi arbejde for i branchefælleskabet Dansk Energi Gas, siger Kamilla Thingvad.

Fakta
Dansk Energi Gas er et branchefællesskab under Dansk Energi og omfatter størstedelen af gasleverandører på det danske gasdetailmarked.

 

Kommentarer

kommentarer