Nyhetsartikkel

21 september 2017

EL& IT Forbundet krever nye regler

LO-forbund krever tøffere anbudsregler etter at bosniere i Norge arbeidet på slaveriaktige kontrakter for en av Statnetts underleverandører.

– Denne saken er dessverre ikke et grovt enkelttilfelle, men er del av et mønster hvor deler av arbeidslivet blir arena for rein kriminell virksomhet, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet til Klassekampen.

Han reagerer sterkt etter at NRK fredag avslørte at 22 bosniske arbeidere som utfører arbeid for Statnett i Rogaland, i hemmelighet har jobbet på kontrakter med betingelser som grenser til slaveri.

I de hemmelige kontraktene pålegges arbeiderne å betale 50 prosent av lønna inn til en konto i Bosnia. De får ikke forlate arbeidsplassen i Norge uten firmaets tillatelse.

Kontrakten er i praksis uoppsigelig, og kontraktsbrudd kan straffes med at arbeidsgiver tar beslag i arbeidernes hjem i Bosnia.

Mange kokker
Andersen mener saken viser at det trengs innstramninger for å begrense bruken av useriøse underleverandør i norsk arbeidsliv.

– Reglene må endres slik at det stilles krav om at alle selskap som skal utføre oppdrag for det offentlige, kan gjøre jobben med egne faste ansatte. Når selskap flyr rundt til ulike bemanningsbyråer for å finne arbeidere til å utføre kontraktene de har vunnet, pulveriseres ansvaret, sier Andersen til avisa.

Offisielt jobber de bosniske arbeiderne for det kanadiske selskapet Valard Construction, som Statnett har leid inn til å utføre oppgraderingen av strømnettet.

Etter å ha vunnet kontrakten fra Statnett leide Valard inn arbeidere fra en rekke underleverandører, blant annet selskapet Umel i Bosnia.

Valard har en kontrakt med de bosniske arbeiderne som er i tråd med norske lønns- og arbeidsvilkår, men bosnierne har vært bundet av enda en kontrakt, med Umel, som tydelig bryter med norsk lov.

Får sparken
Etter at NRK skrev om saken har direktør Nedzas Asceric i Umel gjort det klart at arbeiderne vil bli sagt opp av selskapet. Oppsigelsen får ingen konsekvenser for arbeidernes stilling så lenge de jobber her i Norge, men EL og IT Forbundet er bekymret for arbeidernes framtid i Bosnia.

– Ofte er det arbeiderne som ender som taperne i saker som dette. Vi er redde for at de skal bli svartelistet i Bosnia, sier Andersen.

Forbundet er i kontakt med det internasjonale bygningsarbeiderforbundet (BWI) for å undersøke de juridiske mulighetene for å forfølge saken i Bosnia.

De vil også fly inn representanter fra bosnisk fagbevegelse for å se hva som kan gjøres for å sikre at saken ikke får langsiktige negative konsekvenser for arbeiderne.

– Er disse bosnierne medlemmer i EL og IT Forbundet?

– Nei, de er ikke medlemmer hos oss, men de er arbeidere som jobber i Norge på vilkår som vi ikke kan være bekjent av. Når en slik sak dukker opp, er det viktig at vi viser solidaritet og prøver alle løsninger for å unngå at de ender opp som taperne på sikt, sier Andersen.

Han understreker at hovedansvaret for å rydde opp i denne saken ligger på Valard Construction som oppdragsgiver.

 

Kommentarer

kommentarer