Veie var som vanlig på jobb på fabrikken mandag, og nyheten ble godt mottatt av medlemmene, bekrefter han.

Norske Skog har fått låne 160 millioner kroner for å sikre driften mens det nye styret holder fram de pågående refinansieringsforhandlingene. Pengene gir selskapet nådetid og kanskje den tid som trengs for det fortsatt vanskelige arbeidet som gjenstår.

– Dette er langt fra en endelig løsning, men det er en god nyhet, sier Svein Erik Veie.

Svein Erik Veie
Svein Erik Veie er styremedlem og hovedtillitsvalgt i Norske Skog, Skogn.Foto: Diana Wik / NRK

Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog.

Opplever større norsk forankring
Med den nye styrelederen Christen Sveaas på plass, får Norske Skog igjen en større forankring i norks treforedling og skogindustri, i og med at den nye storaksjonæren selv også er skogeier.

Hovedtillitsvalgt ved Skogn-fabrikken sier han opplever dette som positivt.

– Det gir litt mer balanse mellom formell makt som sitter hos styret, og den makt som sitter i obligasjonsmarkedet.

Obligasjonseierne med sine aksjeposter har ikke sittet i styret og dermed ikke utøvd noen formell styremakt. Men de er en nøkkelen i reforhandlingsprosessen.

Ingen trykket stemning på Skogn – Det har ikke vært noen trykket stemning ved Skogn-fabrikken, men det er klart kommentarene i dag var positive, innrømmer Veie.

Han var mer bekymret for fabrikkens framtid for 5-6 år siden, da konsernet diskuterte å ta vekk produksjon.

– Vi skal ikke ned med kapasitet i denne omgang.

Ettersom alle dagens fabrikker går med overskudd og leverer i markedet med driftsmarginer som er bra, er situasjonen en annen nå, sier Veie.