Nyhetsartikkel

05 september 2017

Solceller är lönsamt säger tio av tio företag

Energimyndigheten har intervjuat tio företag som installerat solceller för elproduktion. Alla är positiva och anser att deras investering varit lönsam.

Syftet med studien har varit att få ökad kunskap om solcellsmarknaden med avseende på kostnader, investerarrationalitet och kostnadsdrivande parametrar. Trots att den varit liten – enbart tio företag har intervjuats – anser Energimyndigheten att den är relevant.

Sex av företagen som deltar har installerat solceller på taket, medan fyra har byggt solcellsparker.

Studien visar att takanläggningar är generellt sett mest lönsamma. Bland dessa användes 90 procent av elproduktionen till egna behov.

Amokabel, som tillverkar kablar, är ett av företagen som är med i studien. Företaget räknar med att ha betala av sin investering inom sju till nio år.

– Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier, säger Jan Blad på Amokabel i ett pressmeddelande.

Enligt Energimyndigheten är alla resultat i studien rensade från subventioner.

– Det är intressant att många, men inte alla, uppger att anläggningarna är lönsamma även utan bidrag. Det tyder på att vi befinner oss i en brytpunkt där solcellernas konkurrenskraft blir väldigt tydlig, konstaterar Sara Grettve på Energimyndigheten i samma pressmeddelande.

Närmast planerar Energimyndigheten att utvidga sin studie.

Genom ytterligare intervjuer vill myndigheten ta reda på hur de som investerar i större solcellsanläggningar resonerar. Informationen ska sedan ligga till grund för en bedömning av vilka framtida styrmedel som är lämpliga.

Här kan du ta del av den färska studien ”Produktionskostnader för el från solceller i Sverige” (länk).

Kommentarer

kommentarer