Nyhetsartikkel

31 august 2017

Høyere kraftpris, økt produksjon og forbedringsarbeid gir resultatbedring

TrønderEnergi fikk i første halvår 2017 et overskudd etter skatt på 281 millioner kroner mot 202 millioner kroner første halvår 2016. Det bedrede halvårsresultatet skyldes først og fremst effekter av en noe høyere produksjon, noe høyere kraftpris, og et fortsatt målrettet og strukturert arbeid med forbedring i hele konsernet.

Kraftproduksjonen for første halvår 2017 ble 1 285 GWh, mot 1052 GWh samme periode i fjor. Gjennomsnittlig oppnådd kraftpris første halvår ble på 28,1 øre/kWh, mot 24,18 øre/kWh første halvår 2016.

– Jeg er imponert over våre ansatte som leverer solid og god drift i en periode med stor omstilling i konsernet. Fornybarnæringen står foran et utfordrende, men også et spennende endringsbilde. Nøkkelen for å sikre fremtidig konkurransekraft er å fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring i hele verdikjeden. Parallelt må vi styrke innovasjonsevnen og forberede oss på strukturelle endringer, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

I tillegg til god drift innenfor produksjons-, nett- og kundesegmentene skjer det også utvikling både innenfor konsolidering i bransjen i Sør-Trøndelag, og i TrønderEnergis arbeid med innovasjon.

Nett- og kundevirksomheten i Selbu e-verk er nå en integrert del av TrønderEnergi, og i mai 2017 fattet årsmøtet i Kvikne og Rennebu kraftlag vedtak om at også de slår sammen sin nett- og kundevirksomhet med TrønderEnergi.

På innovasjonssiden jobber TrønderEnergi med en rekke piloter og prosjekter knyttet til endringene bransjen står overfor, det vil si nye energikilder, nye bruksformer, og digitalisering. I samarbeid med TrønderEnergi drifter NTNU Accel en oppstartsfabrikk (inkubator) for nye selskaper innen fornybar energi, lokalisert til Energibygget på Lerkendal. Sammen med en rekke andre ledende industri- og offentlige aktører opprettet TrønderEnergi nylig Fornybarklyngen i Midt-Norge. Klyngen skal bidra til å øke den samlede innovasjonskapasiteten til alle involverte aktører, og til Trøndelag og Norge som helhet.

 

TrønderEnergis hovedkontor på Lerkendal i Trondheim.

 

Her kan du laste ned halvårsrapporten

Bildet under: Finansdirektør Olav Sem Austmo (t.v) og konsernsjef Ståle Gjersvold (t.h.)

 

Kommentarer

kommentarer