Nyhetsartikkel

24 august 2017

Vattenfall slipper miljöansvar i Lule älv

Vattenfall ser ut att slippa ta något miljöansvar för exploateringen av Lule älv, enligt en ny utredning,

Därför uppmanar nu nitton föreningar, byalag och politiska partier i Jokkmokk riksdag och regering att ta ansvar för det de kallar för ”en miljökatastrof”, melder SVT.

Hav- och vattenmyndighetens och energimyndighetens förslag till en nationell strategi för vattenkraft handlar bland annat om miljöåtgärder i redan utbyggda älvar.

”Värsta miljöförstöringen”

Men i förslaget, som nu är ute på remiss, skriver myndigheterna så här:

”Älvens reglering kan komma att behöva ökas i framtiden för att klara mer oreglerbar förnybar energi från andra energikällor.”’

”Miljöförbättrande åtgärder bör i huvudsak förläggas till biflöden som inte ingår i Lule älvs reglersystem.”

– Det betyder, som jag ser det att Letsi torrfåra kommer att förbli torr och att i princip ingenting görs åt det värsta exemplet av mänsklig miljöförstöring i Sverige, en miljöförstöring som ett statligt bolag är ansvarigt för, säger Roland Boman, ordförande för det politiska partiet Framtid i Jokkmokk.

”En miljökatastrof”

 

 

 

 

 

Letsi torrfåra

Han representerar en av de nitton föreningar, byalag och politiska partier som högljutt protesterar mot förslaget i ett öppet brev.

– Vattenfall och den storskaliga vattenkraftens åsikter har hela tiden företräde och Jokkmokk får inte vara med i den kamratklubben, men det är vi som får hantera miljökatastrofen.

– Nu hoppas vi att riksdag och regeringen kan ta tag i situationen och våga gå emot de av den storskaliga vattenkaften styrda myndigheterna, säger Roland Boman.

”Energiförsörjningen viktigast”

Vattenfall vattenkrafts vd Christer Ljunggren anser att det handlat om att väga det nationella energiintresset mot det regionala miljöintresset.

– Luleälven är oerhört viktigt när det gäller svensk energiförsörjning  Därför kommer man till slutsatsen att man företrädesvis ska göra miljöinsatser i biflödena och inte i huvudfåran.

– Då uppnår man miljöförbättrande åtgärder och samtidigt så bevarar man luleälvens kraftproducerande förmåga, som är viktig för svensk energiförsörjning, säger han.

Kommentarer

kommentarer