Nyhetsartikkel

23 august 2017

Normal magasinfylling for årstida i Norge

Magasinfyllinga over 80 prosent. Ved utgangen av veke 33 var fyllingsgraden i norske magasin 81,0 prosent.

Gjennom veka auka fyllingsgraden med 1,5 prosenteiningar, mot 1,7 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 81,5 prosent, og minimumverdien 57,2 prosent. Magasinfyllinga er 0,5 prosent lavere enn normalen for årstida.

Høgast magasinfylling hadde Midt- og Nord-Noreg (område 3) med 83,2 prosent, medan Søraust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 78,8 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 82,0 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 33, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

 

Kommentarer

kommentarer