Nyhetsartikkel

14 august 2017

Norske Skog får nytt pusterom

Norske Skogs långivere gir nye utsettelser og likviditetslån.

Norske Skog skriver i en børsmelding fredag kveld at de har fått flere forslag om finansiell restrukturering fra sine långivere.

Men det var fredag kveld ikke inngått noen endelige avtaler.

Imidlertid skriver selskapet at de er i ferd med å få et likviditetslån på 16 millioner euro fra en vesentlig del av sine långivere.

Forhandlingene om en finansiell løsning skal imidlertid fortsette. Og i børsmeldingen heter det at de løpende avtalene om at Norske Skog ikke trenger å betjene sin gjeld forlenges til 18. august for å legge til rette for forhandlinger.

Går langt i å love løsning
Konsernsjef Lars P. S. Sperre i Norske Skog går i børsmeldingen langt i å love en løsning.

– Etter måneder med diskusjoner med obligasjonseierne, er det mulig å se for seg at vi neste uke vil være i stand til å lansere et revidert transaksjonsforslag som oppnår hovedmålene for refinansieringsprosessen med støtte fra en vesentlig del av kreditorene slik at andre aktører kan vurdere den, sier Sperre i børsmeldingen.

Men samtidig fremgår det indirekte av børsmeldingen at det heller ikke den 18. august vil foreligge en helt ferdig og gjennomført løsning.

Norske Skog skriver kun at de venter at deres nåværende kortsiktige avtale om at kreditorene ikke starter tvangsinndriving av ubetalte renter erstattes med en lengre avtale.

Sperre understreker i børsmeldingen at likviditetslånet på 16 millioner euro sikrer at Norske Skogs operative drift ikke blir berørt at forhandlingene med kreditorene.

Norske Skog har i lengre tid forsøkt å refinansiere gigantgjelden selskapet bygget opp på 1990-tallet gjennom en serier lånefinansierte oppkjøp.

Allerede i begynnelsen av året la ledelsen frem et forslag til sine långivere.

I vår overrasket daværende konsernsjef Sven Ombudstvedt alle ved å selge alle sine aksjer i selskapet. Han begrunnet det med at han ønsket å bevege partene i de fastlåste forhandlingene om en refinansiering.

La frem plan i juni

Men aksjesalget hjalp ikke tilstrekkelig og Ombudstvedt valgte i stede å trekke seg.

2. juni la den nye konsernsjefen Lars P.S. Sperre frem et nytt refinansieringsforslag.

Som en viktig del av forslaget ville en vesentlig del av gjelden bli omgjort til aksjer slik at gjelden skulle bli redusert fra 8,7 til 4,2 milliarder kroner.

Opprinnelig ble fristen ble satt til 29. juni, men forhandlingene har trukket i langdragog frister har blitt forskjøvet flere ganger.

I løpet av denne prosessen har grupper av kreditorer langt frem sine egne forslag til refinansiering av selskapet.

Norske Skog vil avholde en ekstraordinær generalforsamling 24. august hvor aksjonærene i selskapet vil få en orientering om den økonomiske situasjonen i konsernet.

Norske Skog-ledelsen har delvis begrunnet ønsket om en refinansiering at de ønsker å bli i stand til å investere i de operative virksomhetene slik at produksjonen kan endres fra avispapir til andre papirtyper.

Kommentarer

kommentarer