Nyhetsartikkel

17 juni 2017

Datasentre kan bli milliardbutikk for Norge

Etablering av et datasenter i Norge – på lik linje med det Facebook har etablert i Luleå i Sverige – vil kunne skape verdier for over fem milliarder kroner i løpet av 12 år og sysselsette over 6 800 årsverk, ifølge en ny rapport.

I tillegg vil datasenteret kunne sysselsette over 450 årsverk i året og generere årlige verdier på 320 millioner kroner når det er i full drift.

Rapporten som er utarbeidet av Menon Economics for Energi Norge, Statkraft, Vestfold fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere, ble overlevert statssekretær Reynir Johannesson i Samferdselsdepartementet under et frokostmøte i Oslo fredag.

– Mange blir overrasket over hvor store ringvirkninger datasentre har, langt utover IT-relaterte næringer. Man tar ofte ikke inn over seg at det skapes arbeidsplasser og verdier i byggefasen og leverandørkjeden, samt at det oppstår klyngeeffekter av at annet næringsliv og kunnskapsmiljøer ofte etablerer seg i nærheten, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Høyt strømforbruk
Rapporten tar for seg nasjonale og lokale økonomiske effekter ved etablering av et såkalt hyperskala datasenter i Norge – tilsvarende anlegg som Facebook, Google, Apple og Amazon har bygget eller bygger i blant annet Sverige, Danmark og Belgia.

– Et hyperskala datasenter kan sammenliknes med Norske Skogs anlegg på Skogn i Nord-Trøndelag, både når det gjelder strømforbruk på 1,1 TWh årlig og sysselsetting av rundt 500 ansatte. Ettersom verdens datasentre allerede bruker like mye strøm som hele Tyskland til sammen, er potensialet stort, sier Ulseth.

Hyperdatasenteret antas å bygges i tre trinn over en periode på ti år, hvor man gradvis vil starte opp driften når de enkelte trinnene er ferdig. Hver datahall vil være i størrelsesordenen 30 000 kvadratmeter med en installert elektrisk effekt på rundt 30 MW.

– Den enorme etterspørselsveksten etter lagringskapasitet og servertjenester gjør at datasenterindustrien er verdens raskest voksende kraftintensive industri. Derfor bør dette være et viktig satsingsområde for vannkraftlandet Norge, understreker Ulseth.

Vil bryte barrierer
Ifølge Innovasjon Norge er det tre barrierer for å trekke de store investeringene til Norge: Tilgang på fibernett, ferdig regulerte tomter og variasjoner i eiendomsskatt. De to første forholdene jobbes det aktivt med. Det siste krever grep fra myndighetene.

– I dag kan beskatningen av produksjonsmaskiner på kommunalt nivå gi merkostnader som spiser opp konkurransefortrinn som rimelig, trygg og fornybar kraft i Norge. Her må det legges bedre til rette for datasentre, sier Ulseth.

 

Rapport: Gevinster ved etablering av datasenter i Norge

Les rapporten utarbeidet av Menon Economics for Energi Norge, Statkraft, Vestfold fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere, som ser på nasjonale og lokale økonomiske effekter av etablering av et såkalt hyperskala datasenter i Norge (juni 2017).

Kommentarer

kommentarer