Nyhetsartikkel

16 juni 2017

Holder fast ved planer for opprinnelsesgarantier

Et flertall i næringskomiteen i Stortinget går inn for å beholde Enovas mandat og planene om forbedringer i ordningen med opprinnelsesgarantier.

Det fremkommer av komiteens innstilling til Industrimeldingen.

– Det er gledelig at et flertall i Stortinget holder fast ved gjeldende klima- og energipolitikk slik dette ble avklart i behandlingen av Energimeldingen for et år siden, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Industrimeldingen er nå under behandling i Stortinget, og næringskomiteen har i sin innstilling– som ble lagt frem torsdag – behandlet en rekke viktige spørsmål for fornybarnæringen.

Et mindretall representert ved Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ønsker å begrense opprinnelsesgarantiordningen i Norge og delvis reversere endringene i Enovas mandat. Enova fikk i forlengelsen av energimeldingen et mye tydeligere klimamandat enn tidligere, med større vekt på utslipp utenfor kvotepliktig sektor. Energi Norge støttet en slik omlegging.

Vil skape usikkerhet
En omkamp nå vil gi økt uforutsigbarhet og svekke virkemidlene for omstillingen til fornybar energi og kutt i klimagassutslipp utenfor kvotepliktig sektor, påpeker Ulseth.

– Norge har de største utfordringene ved å redusere klimagassutslipp i transportsektoren, og det er viktig at virkemidlene følger opp dette. Når det gjelder opprinnelsesgarantier er vi naturlig nok imot vedtak som ville frata fornybarnæringen i Norge flere hundre millioner kroner i årlige inntekter og overføre dette til konkurrenter i andre land, avslutter Ulseth.

Industrimeldingen ble behandlet i Stortinget 15. juni.

Les innstillingen fra næringskomiteen

 

Kommentarer

kommentarer