Nyhetsartikkel

16 juni 2017

Danske løsninger præsenteres for hele verden

At have strøm i kontakten 99,99 % af tiden, som vi har det i Danmark, er verdensklasse. Derfor præsentereres flere danske løsninger, herunder Dansk Energis informationsplatform for strømafbrud, på international konference om eldistribution.

Flere danske bidrag og praktiske erfaringer – både fra DTU, Aalborg Universitet, SEAS-NVE og fra Dansk Energi – præsenteres, når deltagere fra mere end 33 lande mødes i Glasgow i Skotland fra 12.-15. juni til den internationale CIRED- konference, der sætter fokus på eldistribution.

– CIRED-konferencen er på mange måder et udstillingsvindue, som de forskellige lande, netselskaber, komponentleverandører og myndigheder kan bruge til at præsentere deres nyeste idéer og resultater, og konferencen har ry for at vægte det faglige indhold højt, fortæller chefkonsulent Peter Kjær Hansen fra Dansk Energi, der ikke blot deltager på konferencen, men også er med i planlægningsgruppen for konferencens spor 6, som fokuserer på netselskabernes forretningsmæssige udfordringer i fremtiden.

Dansk Energi præsenterer på konferencen en artikel om den høje, danske kvalitet i leveringen, som giver danske elforbrugere strøm i stikkontakten i 99,99% af tiden. Artiklen har fokus på spændingsdyk i højspændingsnettene i Danmark – forhold, som procesindustrien som for eksempel slagterier, medicinalindustri og højteknologiske virksomheder er meget opmærksom på, da selv små spændingsvariationer kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomhedernes produktion. Artiklen konkluderer, at den danske spændingskvalitet er i top, og at årsagen til de fleste spændingsdyk i Danmark skyldes forstyrrelser på transmissionsniveau eller fra udlandet, som forplanter sig ned på distributionsniveau.

Dansk Energi præsenterer også den informationsplatform for strømafbrud, som Dansk Energi udviklede og lancerede i april 2016 i forbindelse med overgangen til Engrosmodellen. Platformen giver et nationalt overblik over igangværende og varslede strømafbrud, og samler således afbrudsinformation fra vores ca. 40 netselskaber ét sted, og giver alle elhandelsvirksomheder et nationalt overblik over strømafbrud i Danmark.

– Det samlede overblik er guld værd for elhandelsvirksomhederne for at kunne yde god kundeservice. Når Hr. og Fru Jensen en sjælden gang står uden strøm, og derfor ringer til deres elhandler eller netselskab, er en god kundeoplevelse vigtig for at opnå tilfredse kunder. Det hjælper denne platform med at skabe grundlag for, siger Peter Kjær Hansen.

Fra Danmark deltager også energiselskabet SEAS-NVE, som præsenterer en artikel om deres arbejde med forbedret netplanlægning baseret på øget brug af data fra fjernaflæste elmålere.

– Der er ingen tvivl om, at ny teknologi og øget brug af detaljerede data skaber nye muligheder for netselskaberne. De muligheder skal vi naturligvis gribe, hvis de kan skabe effektive gevinster for kunderne, netselskaberne og samfundet generelt. Myndighedernes regulering kan opleves som et snærende bånd i den sammenhæng, og derfor er det også vigtigt, at myndighederne holder sig opdateret om udviklingstendenser og også er villig til at diskutere fremtidig regulering. Konferencens rundbordsdiskussioner er ofte noget, som kan være både en ”øjenåbner” og åbne for fornyet debat myndigheder og netselskaber imellem, siger Peter Kjær Hansen.

Nyheder fra CIRED 2017-konferencen kan følges på de sociale medier under #CIRED2017.

Kommentarer

kommentarer