Nyhetsartikkel

30 mai 2017

BKK Varme satser stort på fjernkjøling i Bergen

I midten av juni starter BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.

– Med denne utbyggingen kan vi tilby kjøling til næringsbygg på hele Nygårdstangen, og i tillegg Dokken når det blir regulert til bolig og næringsvirksomhet. Det er også aktuelt å bygge ut kjøling til andre bydeler, uten at vi har konkrete planer foreløpig, sier Martin Horne, som leder kjøleprosjektet i BKK Varme.

BKK Varme har investert rundt 40 millioner kroner i denne utbyggingen. I prosjektet samarbeider BKK Varme med Universitetet i Bergen, som trenger sjøvann til marin forskning på Marineholmen og til energiformål i egne bygg.

Svært energieffektiv
En milpæl i prosjektet ble nådd denne uken, da et 2,2 kilometer langt rør ble slept inn i Puddefjorden, Det skal i første omgang bidra til en kapasitet på 10 MW kjøling fra prosjektet, der Media City Bergen vil benytte 3,5 MW. I tillegg er det tilgjengelig kapasitet på 20 MW til videre utbygging til andre bydeler.

Sjøvann til kjøling er svært energieffektivt. Det kreves bare 1 kWh i pumpeenergi for å levere 50 – 70 kWh til kjøling. Til sammenligning vil en vanlig varmepumpe normalt gi 2 – 4 kWh energi tilbake for hver kWh du putter inn.

Kundene etterspør produktet
Kjøling bygger på det samme prinsippet som fjernvarme. Horne beskriver det som fjernvarme med lav temperatur der teknologi og idé er omtrent lik.

– Vi tar i bruk tilgjengelig, lavverdig energi som allerede er tilgjengelig i samfunnet. Jeg opplever at vi er konkurransedyktige både på pris og kvalitet for kjøling, som vi er det på varme, sier Horne.

Nye tekniske forskrifter har krav til energieffektive bygg, og det blir dermed mindre behov for oppvarming enn tidligere.

– For å være aktuell leverandør av varmt tappevann og en minkende mengde energi til oppvarming, må vi også kunne levere kjøling. Nå har vi et komplett produkt og kan dekke behov for både kjøling og varme, og det gjør oss attraktive i markedet. Vi er allerede i dialog med flere kunder, og det er ikke spørsmål om de skal ha det, men når vi kan levere, forteller Horne.

Kilde. fjernvarme.no30

Kommentarer

kommentarer