Nyhetsartikkel

29 mai 2017

NVE overlever foreløpig rapport om dambruddsberegning for Gamanjunni 3

NVE legger i dag fram en foreløpig rapport for Kåfjord kommune i Troms. Rapporten inneholder hydrologiske beregninger av et fjellskred fra Gámanjunni 3.

De hydrologiske beregningene tar for seg en skredgenerert dam og hvor lang tid det vil ta for nedstrøms flom med de forskjellige beregnede vannstandene i elva når dammen brister.

Vannføringen starter på 2000 m3/s oppe ved dammen og reduseres nedover mot fjorden. Beregningene viser hvor mange meter vannstanden vil stige og hvor lang tid det tar før dambruddsbølgen når fjorden (om lag 2 timer).

På møtet vil det geologiske perspektivet av Gámanjunni 3 bli presentert, samt dambruddsmodelleringen og noe om arealplanlegging.

Kommentarer

kommentarer