Nyhetsartikkel

23 mai 2017

Høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energi har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse.

Her bemærker Dansk Energi særligt, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem bestemmelser i energisparebekendtgørelsen og tilsvarende bestemmelser i energispareaftalen. Derudover har Dansk Energi fremhævet, at de gebyrer, der fremadrettet opkræves for at finansiere myndighedernes tilsyn med ordningen, skal dækkes ligeligt mellem alle forpligtede parter – det vil også sige, at oliebranchen bør bidrage til finansieringen. Endelig er Dansk Energi bekymret for, om tilsynet med ordningen reelt styrkes med de tiltag, der er lagt op til i bekendtgørelsen.

Kilde: Dansk Energi

 

 

Kommentarer

kommentarer