Nyhetsartikkel

23 mai 2017

Full fart på fornybar energi

Kull spiller en stadig mindre rolle i det danske energisystemet, og fornybar (vedvarende) energi tar over.

I første kvartal af 2017 faldt det danske forbrug af kul med over 18 procent, og forbruget af vedvarende energi steg 15 procent sammenlignet med samme periode året før. Det viser nye tal fra Energistyrelsen.

Fortsat udbygning med vind og ombygningen af to store centrale kraftværker til at kunne fyre med biomasse kan aflæses i energiforbruget for årets første kvartal. I de første tre måneder af 2017 steg forbruget af vedvarende energi nemlig med næsten 15 procent sammenlignet med de første tre måneder af 2016. Samtidig er forbruget af kul faldt med over 18 procent. Det viser Energistyrelsens beregning af energiforbruget for årets første kvartal. Der er altså fortsat fuld gang i at gøre den danske el- og fjernvarmeproduktion grønnere.

– Det er ovenud positivt, at den grønne omstilling fortsætter, og at rammerne for energiproduktion støtter en større andel af vind og biomasse, siger Torsten Hasforth, chefkonsulent i Dansk Energi.

I det år, der er gået, er udbygningen med vind på land fortsat med 223 MW ny kapacitet. Det betyder, at vindkraften i første kvartal leverede 42,5 procent af den samlede elforsyning. Samtidig bliver der brugt mere biomasse i stedet for kul – både når man sammenligner med sidste år, men også i forhold til gennemsnittet af de seneste fem år. Det skyldes, at to store kraftværker, Studstrupværket ved Aarhus og Avedøreværket ved København, nu er ombygget til at kunne fyre med 100 procent biomasse.

– Det er vigtigt at fastholde udviklingen mod endnu mere vedvarende energi. Derfor forventer vi, at man fra politisk hold fortsat sikrer de nødvendige rammer for netop vind og for de centrale værker, der er skiftet til biomasse. Det er meget aktuelt når de eksisterende ordninger for både landvind og biomasse udløber i de kommende år, påpeger Torsten Hasforth.

Kommentarer

kommentarer