Nyhetsartikkel

19 mai 2017

NVEs vårflomanalyse: statusoppdatering 19. mai

Snøsmeltinga er nå i gang i Sør-Norge og Trøndelag. I Nord-Norge ser det ut til at snøen blir liggende en stund til. Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom i denne landsdelen.
Illustrasjonsbilde fra flomvarslinga. Foto: NVE

(Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 19. mai 2017. NVEs flomvarslingstjeneste utarbeider vårflomanalyse, som oppdateres ca. hver 3. uke fra begynnelsen av april til vårflommen er over.)

Det kom mye regn, og mer enn ventet, på Sørlandet og Østlandet torsdag 18. mai. Det kom også noe regn i Sør-Trøndelag. Sammen med snøsmelting har dette ført til flomvannføring i mange vassdrag på indre strøk, fra Aust-Agder i sør til Sør-Trøndelag i nord, i løpet av 18. og natt til 19. mai. I mange av de mindre vassdragene har vannføringen nå kulminert, og her ventes det synkende vannføring de neste dagene.

– Det ventes snøsmelting i fjellet, men moderat med nedbør de nærmeste 2 – 3 dagene. Dette vil fortsatt gi flomvannføringer i noen av de større elvene, som for eksempel Glomma, Trysilelva, Numedalslågen og Gaula. Hva som vil skje videre framover er helt avhengig av været. Hvis det kommer mer kraftig regn, kan det bli stor flom også der det er lite snø, sier Inger Karin Engen, hydrolog og flomvarsler i NVE.

Oppdaterte flomvarsler finner du på http://www.varsom.no/.

Mye snø i Nord-Norge
I mange vassdrag i Nord-Norge er det fortsatt mye snø. I elvene som kommer fra Finnmarksvidda og høyereliggende vassdrag i Nord-Norge for øvrig er det opp mot 80% sannsynlighet for vårflom på oransje nivå, dvs en flom som kan medføre alvorlige skader. Hvor stor flommen blir er imidlertid helt avhengig av været framover, fortsetter Engen. Med utgangspunkt i dagens meteorologiske prognoser ventes det ikke flom i Nord-Norge i løpet av kommende 7-dagersperiode.

Vi gjør oppmerksomt på at beredskapsaktører og andre som vil motta flom- og skredvarsler nå må ha tegnet abonnement på nettsiden https://abonner.varsom.no for å motta slike varsler.

 

Tabell: Sannsynlighet for flom for utvalgte vassdrag i Nord-Norge. Tabellen viser resultat av beregninger basert på årets snømengder og hvor vått det er i bakken, kombinert med nedbør og temperatur for hvert år, de siste 59 årene.   Her kan du lese mer om flomvarslingsnivåene.
Sannsynlighet for flom (i prosent), referert til NVEs varslingsnivåer
  Gult Oransje Rødt
Tana, Finnmark 90 80 40
Kautokeinoelva v/Máze, Finnmark 90 80 30
Målselva, Troms 90 80 30
Salangselva, Troms 70 40 5
Vefsna, Nordland 70 40 5

 

Slik beregner NVE sannsynlighet for vårflom
–    NVE beregner sannsynlighet for vårflom ved bruk av en hydrologisk modell hvor vi tar hensyn til både årets snømengder og hvor fuktig det er i bakken. Dette kombinerer vi med informasjon om hvordan været har utviklet seg gjennom våren og forsommeren hvert år siden 1957. Vi får da beregnet 59 teoretiske flommer. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, sier Engen.

Sannsynlighet for flom beregnes ukentlig for om lag 120 forskjellige områder fordelt over hele landet. Basert på analyse av disse områdene kan vi si noe om sannsynligheten for at vårflommen blir så stor at den kan medføre skader og problemer for øvrig.

Kommentarer

kommentarer