Nyhetsartikkel

15 mai 2017

EU og Norge enige om tredje energimarkedspakke

Etter mange års diskusjon, har Norge og EU blitt enige om hvordan den såkalte tredje energimarkedspakke skal innlemmes i EØS-avtalen. Dette er en milepæl, mener Energi Norge.

Lovpakken, som ble vedtatt i EU i 2009, består av fem rettsakter og innebærer felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU.

– En viktig milepæl er nå nådd. Stabile og klare rammevilkår er sentrale for at selskaper i kraftnæringen i Norge skal kunne videreutvikles og fortsatt levere stabil og konkurransedyktig elektrisitet i Norge og til Europa, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

For kraftmarkedet er det revisjonen av elmarkedsdirektivet og forordningen om grenseoverskridende handel fra 2003, samt en ny forordning om bedre samarbeid mellom Europas energiregulatorer (ACER) som er viktigst.

Uavhengig regulator
I det endrede direktivet som ble gjennomført i 2009, pålegges et eiermessig skille mellom transmisjonsselskaper og selskaper som driver med konkurranseutsatt virksomhet. Hensikten er å bedre konkurransen i kraftmarkedet ved at store produsenter som også eier transmisjonsnett ikke skal kunne «blokkere» transport av andre produsenters energi i sine nett.

Nytt er det også at direktivet pålegger medlemsstatene å sikre at regulator kan operere uavhengig. I Norge får dette virkning for forholdet mellom OED og NVE.

Forslaget som fredag ble godkjent av EØS-komiteen og nødvendige endringer i energilovgivningen, må godkjennes av Stortinget. OED har tidligere sendt ut forslagene på høring.

Dersom du vil vite mer om tredje elmarkedsdirektiv, kan du sjekke ut EØS-notatbasen eller«Spørsmål  og svar»-seksjonen til Europakommisjonen.

Se hva regjeringen skriver

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer