Nyhetsartikkel

15 mai 2017

Slik går strømmen ut og inn av Norge

Norge er en energinasjon. Vi er en stor aktør innen olje og gass, og inntektene derfor utgjør en betydelig andel av statens inntekter.

Samtidig er vi også store innen fornybar kraft i form av tilnærmet 100 prosent miljøvennlig kraftproduksjon fra først og fremst vannkraft, samt noe fra solkraft, vindkraft og varmekraft, skriver enerWE®.

I motsetning til veldig mange andre land trenger vi ikke å bruke kull, gass eller atomkraft for å produsere nok strøm til landets innbyggere. Vi produserer nok fornybar kraft til å være selvforsynt, samtidig som vi også eksporterer noe strøm til våre naboland Sverige og Danmark, samt til Nederland.

Norge både eksporterer strøm og  importerer.

En gjennomgang som enerWE har gjort viser at hittil i år har Norge importert mer strøm enn vi har eksportert 36 av 117 dager. Det betyr at vi importerer mer enn vi eksporterer 30,7 prosent av tiden.

Det norske strømmarkedet er delt opp i 5 regioner:

  • NO1: Østlige deler av østlandet fra Buskerud og nordover
  • NO2: Sørlig del av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylkene, Rogaland og sørlige del av Hordaland
  • NO3: Nordre og vestre del av Sogn og Fjordane, deler av Oppland, Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene
  • NO4: Resten av Nord-Trøndelag og Nord-Norge
  • NO5: Midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn

Nordpool har statistikk som viser hvor mye disse regionene utveksler strøm med hverandre, samt med utlandet.

Kartet fra Nordpoolspot.com viser hvor mye strøm som går ut og inn av de definerte elspotområdene.
Kartet fra Nordpoolspot.com viser hvor mye strøm som går ut og inn av de definerte elspotområdene.

Ser vi på tallene fra Nordpoolspot.com ser vi at den norske strømproduksjonen svinger en del fra dag til dag.

Den daglige norske kraftproduksjonen svinger en del fra dag til dag.
Den daglige norske kraftproduksjonen svinger en del fra dag til dag.

Det gjør også krafteksporten. På det meste eksporterte Norge 80.532MWh på én dag.

Krafteksport

Når vi ser eksporten i sammenheng med produksjonen ser vi at den utgjør opptil 15,5 prosent på sitt høyeste:

Eksportandel

Hvorvidt det er høyt eller lavt kommer an på øyet som ser. Ser vi på kraftimporten, ser vi at den også svinger kraftig:

Kraftimport

På sitt høyeste er den oppe i 59.469 MWh.

Det er fordeler og ulemper ved å knytte det norske strømnettet opp mot andre land. På den ene siden kan det gi høyere priser når norske kunder må konkurrere med utenlandske kjøpere om strømmen, men på den andre siden gir det mer robuste strømnett ettersom det blir lettere å balansere tilbud og etterspørsel. Dette kommer enerWE tilbake til i kommende artikler.

Kilde: enerWE®

enerWE ser for tiden nærmere på forskjellige deler av det norske strømmarkedet, og jobber blant annet med en sammenstilling av statistikkene for strømproduksjon, strømforbruk, strømpriser og import/eksport av strøm. Dette er den andre artikkelen der vi ser på det grunnleggende rundt hvordan det norske kraftmarkedet fungerer.

Kommentarer

kommentarer