Nyhetsartikkel

15 mai 2017

Elbiler skal have central rolle

El fra grønne energikilder er fremtidens brændstof – også i transporten, hvor elbiler skal have en central rolle. Det er et af fokuspunkterne fra regeringens Energikommission.

Danmarks energiforbrug skal gå fra brændsel til el. Sådan udlægger Energikommissionens formand, Niels B. Christiansen kommissionens vision i Berlingske mandag. Og her spiller elbiler en væsentlig rolle.

I Energikommissionens rapport står der således, at ”Elbiler muliggør integration af elektricitet fra vedvarende energi i persontransporten, mindsker energiforbruget, nedsætter forbruget af fossile brændsler og reducerer CO2-udledningen”, og at ”Elektrificering vurderes derfor at blive helt afgørende i forhold til en langsigtet omstilling af transportsektoren væk fra fossile brændsler.”

Konkret anbefaler Energikommissionen, at nye initiativer skal sikre forberedelse af elbilens integration i energisystemet. Kommissionen ser det som sandsynligt, at elbilen står overfor et gennembrud i Danmark og i 2030 vil udgøre en væsentligt større andel af bilbestanden.

Men det forudsætter stadig en periode med incitamenter, der kan sikre et løbende salg og fastholde producenternes interesse for det danske marked, og som kan forberede energisystemet til at kunne integrere de kommende elbiler, fremgår det af energikommissionens rapport. Hos Dansk Elbil Alliance er branchechef Lærke Flader helt enig:

– Kommissionen rammer hovedet på sømmet. Vi skal fastholde og udbygge bestanden af elbiler i Danmark. Ikke kun fordi elbiler er grønne i sig selv, men også for at opbygge den infrastruktur, der er nødvendig, når elbilen i større skala skal indgå som aktiv del af et fleksibelt og grønt energisystem.

Elbil-markedet er også en forudsætning for, at danske virksomheder kan få del i det globale marked for intelligente og fleksible lade-løsninger og nye forretningsmodeller, der netop nu er under opblomstring, pointerer Lærke Flader.

Fakta: Anbefalinger fra Energikommissionens rapport vedr. det danske elbilmarked
I udviklingen i det danske elbilmarked skal der være særligt fokus på,
• At den nødvendige infrastruktur, og at systemløsninger gennemføres med ’rettidig omhu’, og når der alligevel foretages ændringer;
• At det skal sikres, at der fortsat er grundlag for at udvikle og afprøve integration af elbiler som led i det fleksible elsystem for dermed at fastholde en dansk position som udstillingsvindue for smart integration af fluktuerende energi i energisystemet.
• At det danske bilmarked leverer et reelt udbud af elbiler, og at det danske bilmarked skal være relevant for markedsføring af de nyeste og mest effektive modeller i Danmark.

På den baggrund foreslås, at der tages konkrete initiativer i form af f.eks. adgang til fri parkering og fri kørsel i busbaner og/eller egentlige økonomiske incitamenter med henblik på at understøtte en fortsat udvikling.

I det omfang, der er behov for økonomiske incitamenter, anbefales, at der gives et fast tilskud, der tilgodeser fremme af de mindre biler, som har den største markedsandel på det danske bilmarked.

Energikommissionens rapport, der har været omtrent et år undervejs og blev præsenteret mandag i København, oplister 22 anbefalinger til fremtidens danske energipolitik, herunder at vi skal tænke ud over Danmarks grænser, fleksibelt forbrug skal fremmes – og integrationen af det danske energisystem skal fremmes via øget elektrificering.

Kommentarer

kommentarer