Nyhetsartikkel

14 mai 2017

Regning på over 200.000 kroner for fire måneders strømforbruk

Saken ble tatt helt til dansk høyesterett.

Da Flemming Villadsens strømmåler ble byttet ut i 2011, fikk han en regning for de siste fire måneders forbruk på den gamle måleren.

Ifølge regningen hadde han og familien brukt strøm for 214.387,32 danske kroner på litt over fire måneder – en påstand som Høyesterett endelig avviste fredag, etter at byretten og landsretten hadde vært uenige om saken.

Det store beløpet skyldes at den gamle dreieskivemåleren som strømselskapet Seas-NVE fjernet i 2011, ble lest av til å måle 110.791 kWh høyere enn hva Flemming Villadsen hadde meldt inn litt over fire måneder tidligere. Det går fram av dommen, som ble offentliggjort forrige fredag.

Flemming Villadsen og strømselskapet er enige om at han neppe har brukt all den strømmen i den korte perioden. Ifølge Seas-NVE må han derfor ha rapportert for lave tall systematisk i de ni og et halvt årene som hadde gått siden strømselskapet selv hadde lest av måleren i huset.

Stabilt forbruk avgjorde saken
Hvis Flemming Villadsen systematisk skulle ha snytt strømleverandøren gjennom mer enn ni år, ville det ha krevd at han hadde et årlig strømforbruk på omkring 22.000 kWh i huset sitt på under 100 m2, hvor han i perioden har bodd sammen med to-tre familiemedlemmer.

Det tilsvarer ifølge opplysninger fra Seas NVE sin egen hjemmeside mer enn fire ganger det normale forbruket til en familie på den størrelsen.

I tillegg kommer det faktum at demonteringen ikke nødvendigvis har vært foretatt helt i henhold til forskriftene, heter det i dommen.

Les mer i tu.no

Kommentarer

kommentarer